Shutterstock

Elbil mot fossilbil: Varje kilometer är positiv för klimatet

Produktion av elbilsbatterier medför stora koldioxidutsläpp. Räcker det för att en modern fossilbil, dess dåliga rykte till trots, faktiskt ändå är det mest klimatvänliga alternativet? Se hela vår beräkning här. Vi har ställt Tesla Model 3 mot Volkswagen Passat.

I en koldioxidtävling mellan Tesla Model 3 och Volkswagen Passat ser det till en början illa ut för elbilen, men den knappar snart in på sin fossila motståndare.

Tesla Model 3 mot Volkswagen Passat

Blixt, bensinbil mot elbil
© Lotte Fredslund

Tesla Model 3 Standard Range

 • Drivmedel: El
 • Vikt: 1 684 kilo
 • Räckvidd: 491 kilometer
Droppe, bensinbil eller elbil
© Lotte Fredslund

Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR

 • Drivmedel: Diesel
 • Vikt: 1 567 kilo
 • Räckvidd: 1 204 kilometer

PRODUKTION

Bensinbil och elbil
© Shutterstock/Tesla, Inc./VW

Elbilsbatteriet belastar klimatet

Enligt svenska forskare släpps det ut 146 kilo koldioxid per kilowattimme el i ett batteri. Det motsvarar cirka nio ton koldioxid för batteriet i en Tesla Model 3. Eftersom det kostar tio ton koldioxid att producera resten av bilen blir det totalt 19 ton.

 • Totalt utsläpp från produktion av bilen: Cirka 19 ton koldioxid

Fossilbilen leder när den kommer ut från fabriken

En Volkswagen Passat släpper ut cirka tio ton koldioxid under produktionen. Det är betydligt mindre än det totala avtrycket för en Tesla Model 3. När den kör ut från fabriken har den bara släppt ut omkring hälften så mycket koldioxid som Teslan.

 • Totalt utsläpp från produktion av bilen: Cirka 10 ton koldioxid

BRÄNSLEPRODUKTION OCH FÖRBRUKNING

Elbil och bensinbil 2
© Shutterstock/Tesla, Inc./VW

Elen till elbilen medför utsläpp

Elbilen i sig släpper knappt ut någon koldioxid alls under körningen, men produktionen av den el som bilen förbrukar orsakar koldioxidutsläpp. För varje kilometer elbilen kör tar den emellertid in på fossilbilen i den totala koldioxidräkenskapen.

 • Årligt utsläpp från elproduktion: 694 kilo koldioxid
  • Totalt utsläpp efter tio år och 20 000 mil: 29 262 kilo koldioxid

Diesel förarbetas och förbränns

Utvinning av olja, raffinering, distribution och förbränning av diesel i motorn släpper ut totalt cirka 4,5 gånger mer koldioxid om året än elproduktionen till elbilen. Fossilbilen hamnar därför snart efter i koldioxidräkenskapen.

 • Årligt utsläpp från bränsle: 3 245 kilo koldioxid
  • Totalt utsläpp efter tio år och 20 000 mil: 43 911 kilo koldioxid

KÖRNING OCH UNDERHÅLL

Elbil och bensinbil 3
© Shutterstock/Tesla, Inc./VW

Elbilens utsläpp minskar

Underhållet av elbilen medför en relativt liten mängd koldioxidutsläpp per år. Tesla Model 3 släpper nästan inte ut någonting under körningen och elbilens motor utnyttjar omkring 94 procent av energin från batteriet, medan sex procent går förlorad som värme.

 • Årligt utsläpp från underhåll: 135 kilo koldioxid

Fossilbilen hamnar efter

Underhållet av en Passat medför något högre koldioxidutsläpp än det för Teslan. Fossilbilens förbränning av diesel släpper löpande ut koldioxid och motorn utnyttjar bara 40 procent av energin i dieseln. Sextio procent går förlorad.

 • Årligt utsläpp från underhåll: 138 kilo koldioxid

SKROTNING

Elbil och bensinbil 4
© Shutterstock/Tesla, Inc./VW

Batterier är svåra att återanvända

Hjulen, bromsarna och karossen kan återanvändas ungefär lika lätt för båda bilarna, men elbilens batteri måste antingen renoveras och användas i ett större batteripaket eller tas isär i sina beståndsdelar.

 • Utsläpp från skrotning av bilen: 1 967 kilo koldioxid

Fossilbilen är enklast att skrota

Metallen i dieselbilens motor och växellåda kan omedelbart återanvändas till nya bilar, vilket gör skrotningen betydligt enklare än den för elbilen. Det är en klar fördel i koldioxidräkenskapen.

 • Utsläpp från skrotning av bilen: 66 kilo koldioxid

SAMMANTAGEN VINNARE

Fossilbil, elbil
© Shutterstock/Tesla, Inc.

Elbilen är testets segrare

Endast i undantagsfall är dieselbilen bäst ur klimatsynpunkt. Totalt sett medför elbilen under nästan alla omständigheter lägst koldioxidutsläpp.