Shutterstock
Teslabil i olycka på motorväg.

Efter olyckor: Myndigheter undersöker Teslas säkerhet

En rad olyckor har nu fått amerikanska myndigheter att kontrollera säkerheten i Teslabilar. Det är i synnerhet den kontroversiella autopiloten och bilarnas brandfarliga batterier som hamnat i rampljuset. Elon Musk hävdar dock att elbilar är säkrare än vanliga bilar.

Nyligen omkom två män på en gata i ett bostadsområde norr om Houston, Texas. De körde in i ett träd med hög hastighet i en kurva, vilket resulterade i att bilen började brinna.

Men det var ingen av de båda männen som körde bilen. Faktum är att ingen körde bilen enligt de lokala myndigheterna. I stället ska bilen, en Tesla Model S från 2019, ha körts med autopilot.

Olyckan skedde i kölvattnet av 23 andra olyckor med Teslor och detta har fått de amerikanska myndigheterna att titta närmare på både mjuk- och hårdvara i elbilarna.

Olyckor ifrågasätter säkerheten

Den nya dödsolyckan får kritiker att upprepa tidigare farhågor, som bland annat handlat om att:

  • Autopiloten inte ska kunna fungera utan förare i förarsätet.
  • Autopilotfunktionen endast ska fungera på motorvägar med tydliga linjeringar.
  • Bränder i elbatterier är svåra att släcka och inträffar lätt.

Tesla har stängt sin PR-avdelning vilket gör att uttalanden om händelsen kommer direkt från företagets vd Elon Musk – vanligtvis via Twitter. När det gäller det specifika fallet tvivlar han på om autopiloten var i bruk.

Han säger också att bilen inte ens hade den nödvändiga programvaran installerad för att kunna köra utan förare.

Tesla har upprepade gånger betonat att autopilotfunktionen inte är helt automatisk och således inte kan göra en förare överflödig.

Autopiloter i bilar klassificeras utifrån en skala från 0-6där 0 markerar en bil som körs uteslutande av föraren, medan 6 är en bil där föraren kan sätta sig bakom ratten och somna.

Till och med de mest avancerade Teslasmodellerna hamnar som högst på 2, vilket indikerar att föraren fortfarande har kontroll även om autopiloten kan hjälpa till med exempelvis filbyten.

Kritiken efter de senaste veckornas olyckor väcker allvarliga frågor om huruvida Teslas autopilot fungerar som utlovat.

Flera Teslaägare beskriver situationer där autopiloten kan slås på även på vägar som saknar de linjer bilarnas kameror navigerar efter.

På nätet florerar videor av förarlösa Teslabilar, vilket borde vara omöjligt om inte sabotörer har lurat programvaran, exempelvis genom att spänna fast säkerhetsbältet.

Men även i dessa fall borde autopiloten stängas av om bilen inte registrerar rörelser i ratten inom tio sekunder.

Se hur autopiloten fungerar i en Tesla

Åtta kameror, en radar och samt tolv ultraljudssensorer som mäter avstånd är kopplade till en dator och en ultraexakt gps som håller bilen på vägen med minimal hjälp från föraren.

Enligt Teslas egna siffror är risken för att en olycka sker medan autopiloten är påslagen tio gånger lägre än i en genomsnittlig bensinbil med en människa bakom ratten.

Att släcka batteriet tar 24 timmar

Tidiga rapporter uppgav att släckningsarbetet efter olyckan i Texas tog fyra timmar.

Men därefter har representanter för räddningstjänsten tydliggjort att de endast stannade vid olycksplatsen under dessa fyra timmar för att kyla ner det överhettade batteriet.

Den faktiska branden släcktes inom några minuter, uppger representanter för räddningstjänsten.

Elbilarnas särskilda batterier är dock ökända för att brinna länge och att de lätt antänds på nytt. Enligt Tesla kan det ta 24 timmar för att släcka batteriet i en Tesla.

Därför brinner elektriska bilbatterier länge

Brinnande elbatterier är svåra att släcka på grund av ett fenomen som kallas thermal runaway – en kedjereaktion som är svår att stoppa när den väl har börjat.

Batteri med anod och katod
© Yi Cui et al. / Science Advances

Batterier är fulla med brandfarliga kemikalier

Ett vanligt litiumjonbatteri, som det som finns 7 104 av i en Tesla Model S, har en elektrod i varje ände som litiumjoner rör sig mellan när batteriet laddas och laddas ur. När batteriet laddas sätter sig jonerna på den negativa elektroden, anoden (grön). När de urladdas sätter de sig på den positiva elektroden, katoden (blå).

Mellan anoden och katoden finns en elektrolyt – en brandfarlig vätska av litiumsalter – och en separator (grå).

Batteri bryts ned och överhettas.
© Yi Cui et al. / Science Advances

Reaktionen blir våldsam

Separatorn säkerställer att det endast är litiumjonerna som kan färdas från elektrod till elektrod, medan elektronerna leds ut ur batteriet och till den komponent som batteriet ska driva. Men de fina separatorerna är tunna som hårstrån. Om de går sönder, exempelvis på grund av en kollision, uppstår en kortslutning som ger upphov till en okontrollerad reaktion till dess att batteriet laddas ur. Reaktionen frigör energi som utvecklar värme och gas, vilket antänder elektrolyten och gör att mer energi frigörs.

Batteri börjar brinna.
© Yi Cui et al. / Science Advances

Kedjereaktion är ostoppbar

Den snabba branden kan uppstå av flera skäl, exempelvis om batteriet går sönder och de reaktiva litiumsalterna utsätts för vatten i luften eller genom överladdning. När ett litiumbatteri är skadat eller överhettat kan det antändas av sig självt, även om lågorna släckts. Eftersom batterierna i en elbil är tätt packade och utlöser en kedjereaktion antänds ofta brinnande elbilar på nytt.

Det krävs dessutom upp emot 30 000 liter vatten för att kyla ned batteriet tillräckligt vid släckning, och även därefter rekommenderar Tesla att bilarna sätts i karantän i 48 timmar.

Under de kommande åren kommer släckningsarbetet troligen att gå snabbare, eftersom personal vid räddningstjänsten får större erfarenhet av att släcka denna typ av bränder.

Dessutom har Tesla tagit patent på en teknik som automatiskt ventilerar ett batteri om det överhettas.

Företaget hoppas att det kan sakta ner eller helt stoppa den snabba reaktionen i batterierna och därmed öka säkerheten i elbilarna.