Windmills at sea

Tekniken kan hjälpa oss att få klimatet på rätt köl

I december möts politiker från hela världen. Målet är ett avtal som skall bromsa den globala uppvärmningen, framför allt genom att minska våra utsläpp av koldioxid.

För bara åtta generationer sedan började vi människor på allvar att använda maskiner, och för bara fyra generationer sedan satte vi oss i de första bilarna. Energin till maskiner och bilar får vi via kol, gas och olja från jordens stora lager av fossila bränslen, och under många år kunde ingen drömma om att förbränningen kunde få konsekvenser för klimatet.

Det vet vi dock nu tack vare de tusentals forskare som bidragit med kunskap till FN:s klimatpanel IPCC. När vi förbränner kol, olja och gas bildas miljarder ton koldioxid – den viktigaste av växthusgaserna. Utan regleringar kan jorden vara på väg att bli sex grader varmare. Om så sker blir följderna katastrofala – som den senaste forskningen från ismanteln på Antarktis med all tydlighet visar.

Den goda nyheten är dock att vi enligt forskarna har tekniken att hålla den globala uppvärmningen nere på två grader – ett mål som de flesta forskare finner försvarbart. Det kräver en kolossal omläggning av hela vår energiproduktion, för cirka 80 procent av den är fortfarande baserad på kol, olja och gas, men det är genomförbart, om det internationella samfundet samarbetar om utmaningen.

Ju snabbare desto bättre

Faktum är att vi genom avtal och samarbete tidigare löst andra stora miljöproblem. Vi har till exempel avlägsnat bly ur bensinen, vi har satt stopp för det syraregn som för 10–20 år sedan hotade att döda skogarna och vi har bromsat nedbrytningen av det ozonlager som skyddar oss mot farlig strålning från solen.

Nu gäller det växthusgaserna och framför allt den koldioxid som sprids när vi eldar med kol, olja och gas. Ju förr vi kommer i gång med att begränsa våra utsläpp, desto bättre. Forskare vid IPCC är eniga om att det blir allt svårare och dyrare, ju längre vi väntar. Sätter vi i gång på allvar nu, finns det i gengäld en sidovinst att hämta i form av massor av arbetstillfällen i en omläggning av vår energiförsörjning.

Hållbara tekniker är nödvändiga

Ett annat viktigt skäl att skynda på processen är att få de nya teknikerna på plats, innan tredje världen upprepar alla de fel som den industrialiserade världen begått de senaste 100 åren. U-ländernas energibehov växer redan i dag explosivt – till exempel i Kina, Indien och Brasilien – och det är avgörande att detta behov inte täcks av fossila bränslen utan av mer hållbar teknik.

En sak är nämligen klar: det är naivt att tro att världens befolkning i rika såväl som i fattiga länder kommer att minska energiförbrukningen de kommande årtiondena. De senaste 100 åren har vår energiförbrukning tjugodubblats, och ökningen kommer att fortsätta i takt med att vi blir allt fler på jorden, som alla vill ha allt högre levnadsstandard. Kraven på den nya energitekniken bli därför i motsvarade grad högre, ju längre vi väntar.

Politiskt är utmaningen enorm, och tidspressen likaså, men vi har den teknik som krävs för att vända klimatet på rätt köl – och inte nog med det: vi kan klara det inom de kommande 25 åren!

Wave power

Följ med

Under de kommande månaderna kan du läsa mer om hur vi kan få kontroll över utsläppen av växthusgaser. I temaserien 'Klimatet på rätt köl' fokuserar Illustrerad Vetenskap på de lösningar vi bör satsa på i framtiden.

Läs våra stora artiklar om lösningar när det gäller energiförsörjning, transport och lant- och skogsbruk i Illustrerad Vetenskap nummer 16, 17 och 18. I

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: