Varför startar raketer lodrätt?

Flygplan startar alltid på vingarna från en startbana. Hur kommer det sig att raketer startar lodrätt, ofta mycket långsamt?

1 september 2009

Tack vare vingarna bärs ett flygplan upp av den omgivande luften och har därför möjlighet att utnyttja sin motorkraft fullt ut från starten. Det har inte en raket. Man kan jämföra den långsamma uppstigningen med att man startar en bil på högsta växeln. För en raket är det till och med ännu värre, eftersom motorkraften skall utnyttjas till att både vinna höjd och accelerera. Till skillnad från ett flygplan har en raket som enda uppgift efter start att uppnå så stor hastighet och höjd att den kan gå in i en bana eller eventuellt frigöra sig helt från jordens tyngdkraft. Det fungerar bäst med en lodrät start. Orsaken är inte att rakt upp är den snabbaste vägen bort från tyngdkraften. Den egentliga anledningen är att raketen vid en lodrät start snabbt passerar genom den tätaste luften nära jordytan, där luftmotståndet är störst. Trots det följer en raket inte en lodrät bana hela vägen ut i rymden. Det beror på att jordens rotation möjliggör ett viktigt farttillskott. Vid ekvatorn är rotationshastigheten vid ytan maximal, nästan 1700 km/t. Genom att man låter raketen följa jordens rotation kan denna fart läggas till den hastighet raketen har i förhållande till jorden. Det är även skälet till att raketuppskjutningar så vitt möjligt sker nära ekvatorn.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: