Kan en hiss störta?

När jag åker hiss, tänker jag alltid på, vad som kan hända, om den lina som hissen hänger i går av. Är hissen säkrad på något annat sätt?

1 september 2009

En hiss är ett mycket säkert transportmedel. Vissa äldre hissar är bara upphängda i två stållinor, men alla nya hissar bärs av flera sådana, vanligtvis mellan tre och åtta. Linornas totala bärförmåga är minst tolv gånger hissens vikt med full last, så skulle en av dem brista, finns det tillräcklig kraft i de resterande linorna. Stållinorna ses över en gång i månaden av hissföretaget och får dessutom en större genomgång av myndigheterna vartannat år – båda besiktningarna är lagstadgade. Skulle alla linor ändå brista, griper en extra säkerhetsanordning in. En hiss glider nämligen längs två gejder, ett slags ledskenor, som sitter inne i hissschaktet. Nyare hissars hastighet övervakas av en mätare, och om denna registrerar att hissen går för fort, aktiveras så kallade fångapparater på hissen. De kan vara utformade på olika sätt, men de fungerar alla genom att bromsa och låsa fast hissen vid ledskenorna, om linorna skulle gå av. Som ännu en säkerhet skall det i botten av hissschaktet finnas en buffert, som antingen består av stötabsorberande material eller av en eller flera stora fjädrar. Om hissen träffar bottnen, kan bufferten förhindra en katastrofal krasch.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: