Smog kontroll

Byggnader bekämpar själva smog

Smog och partikelföroreningar kräver årligen miljontals människoliv och leder till stora klimatproblem. Ny teknik ska få byggnader att äta smog.

7 juli 2015

Problem: Giftig luft dödar oss

Varje år dör 7,2 miljoner människor av luftföroreningar med partiklar. Partiklarna påverkar också klimatet. Föroreningarna i Sydostasien gör att monsunregnen minskar.

Lösning: Byggnader som äter smog

Det bruna täcke av kvävande smog som täcker många asiatiska storstäder kan bekämpas med stadens byggnader. Ett tyskt företag har utvecklat en smart fasad som i princip äter smog. Fasaden har en stor yta målad med ett nanomaterial baserat på ämnet titanoxid, som får energi från solens ultravioletta strålning.

Fasaden fungerar som en katalysator och bryter ner smog till ofarliga ämnen som syre, koldioxid och kväve. Ytan fylls varken upp eller smutsas ner, utan fungerar praktiskt taget i evighet.

Smog består av ett antal problematiska kemiska ämnen, bland annat kväveoxider, som orsakar luftvägsbesvär och som kan vara dödliga.

Nio utmaningar som måste lösas NU

Människan står inför en rad stora utmaningar som måste lösas nu om jorden ska ha en chans. Som tur är kommer tekniken till hjälp.

Stort tema i Illustrerad Vetenskap:

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: