Windmill

Vindkraftverk ger vatten i öknen

Nytt vindkraftverk ger både el och vatten.

29 november 2012

Det franska ingenjörsföretaget Eole Water har utvecklat en ny typ av vindkraftverk, som utöver ström också kan hämta drickfärdigt vatten så att säga ur tomma luften. Vingarna drar runt en generator och framställer elektrisk ström på normalt sätt.

Det nya är att en liten del av strömmen används till att suga in luft i kraftverkshuset och kondensera luftens fuktighet till vatten. Vattnet samlas upp och rinner ned genom ett rör av rostfritt stål till en förvaringstank längst ned i vindkraftverket. Där filtreras det och renas till färskt, drickfärdigt vatten.

Företaget har ställt upp en 24 meter hög version av vindkraftverket i öknen vid Abu Dhabi. Denna prototyp kan ge upp till 62 liter vatten i timmen. Man räknar dock med att den nya typen av kraftverk kommer att kunna ge upp emot 1 000 liter vatten om dagen beroende på luftfuktighet, temperatur och vindhastighet. Därmed kan vindkraftverket bidra till att förse till exempel små, avsides belägna samhällen, som har begränsade resurser, med el och vatten.

Dricksvatten utvinns ur luften

Det nya vindkraftverket alstrar ström på vanligt sätt men kan även framställa dricksvatten, som kondenseras från fuktigheten i luften.

1) Vingarna driver en generator, som framställer el. En liten del av elen används till att dra in luft i en avfuktare. 2) Med hjälp av en kylare kondenserar avfuktaren luftens fuktighet till vatten. 3) Vattnet samlas upp under kraftverket, varifrån det rinner ned i en stor tank. 4) Avfuktad luft blåses ut baktill.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: