nb_u18 Audi diesel

Audi skapar diesel av luft

Tyska ingenjörer och kemister anlitade av biltillverkaren Audi har lyckats skapa dieselolja utifrån vatten och koldioxid i luften.

29 april 2015 av Carsten Nymann

Blå råolja kallar de tyska forskarna hos företaget Sunfire i Dresden den tjocka massa som den här veckan presenterades för den tyska forskningsministern.

Sunfire driver ett test-raffinaderi, som biljätten Audi har byggt med syftet att utveckla ett alternativ till fossila bränslen - i huvudsak diesel.

Och just miljövänlig diesel är tills vidare slutprodukten hos Sunfire.

Testanläggningen i Dresden använder CO2 från en biogasanläggning men är designad till att kunna utvinna växthusgasen direkt från luften.

Vatten blir till dieselolja

Forskarna använder elektricitet från vindkraftverk till att med hjälp av elektrolys spjälka vatten i syre och väte.

Syret släpps ut i atmosfären medan vätet i två kemiska processer blandas med koldioxid från luften.

De efterföljande kemiska reaktionerna skapar en råoljeliknande produkt, som kan raffineras till syntetisk dieselolja.

Ekonomin beror på elpriset

Forskarna hävdar att denna så kallade e-diesel, som de har döpt produkten till, är långt renare än "fossil" diesel bland annat för att den inte innehåller svavel.

Sunfire kommer producera 160 liter i månaden på försöksbasis, men nästa steg är att bygga en riktig produktionsanläggning.

Priset på e-diesel väntas vara i nivå med – eller en smula dyrare – än vanlig dieselolja, beroende på elpriset.

Forskare utvinner energi från naturen

Audi är inte ensamma om att tillverka bränsle med nya metoder. Enzymer, tryckkokning och artificiell fotosyntes är bara några av forskarnas verktyg:

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: