Olkiluoto

Vi skall bygga fler nya kärnkraftverk

Nya generationer av kraftverk är på väg – de är säkrare, stabilare och effektivare än de gamla. Finland visar vägen med ett nytt verk, som kan förse två miljoner människor med el.

9 november 2009 av Ib Salomon

”Det globala energibehovet kommer att öka väsentligt, efterhand som levnadsstandarden ökar i allt fler länder. Kärnkraft är ingen universallösning på världens energiproblem, men den kommer att spela en viktig roll i den globala mixen av energikällor.”

Så sade Mohamed el-Baradei, generaldirektören för IAEA, det internationella atomenergiorganet, då han tidigare i år talade till energiministrar från hela världen.

44 kärnkraftverk på väg

Globalt sett håller 44 nya kärnkraftverk för närvarade på att byggas, och betydligt fler planeras, för även om kärnkraftverk i stora delar av världen bemöts med en viss skepsis, pekar också FN:s klimatpanel på kärnkraft som en av metoderna för att minska utsläppen av koldioxid.

De flesta kärnkraftverk är byggda för att hålla cirka 40 år, men framtidens verk skall ha en livslängd på cirka 60 år. Medan dagens reaktorer utnyttjar bara några procent av energin i uranbränslet, blir kommande generationer dessutom betydligt effektivare.

Världens modernaste reaktor byggs för närvarande i Finland. Olkiluoto 3 kallas den, och elproduktionen skall med 1600 MW tillgodose två miljoner människor. Verket är ett så kallat generation III-verk, där man har satsat extra mycket på säkerheten.

Förvar i urberget

Även avfallsproblemet menar man sig nu ha löst i både Finland och Sverige. De båda länderna anses som världsledande när det gäller slutförvaring av det radioaktiva avfallet. I båda länderna satsar man på att deponera detta i täta kapslar, som förseglas och placeras djupt nere i urberget.

Olkiluoto construction

20 procent om 25 år

Andelen kommer att minska något under kommande år, eftersom många gamla verk fasas ut, men efterhand som nya verk tas i bruk, kommer den att öka igen. Det är därför sannolikt att minst 20 procent av vår elförbrukning täcks av kärnkraft om 25 år.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: