NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben
Hastighetsrekord Parker Solar Probe

Vilken farkost är den snabbaste?

Med hur hög hastighet kan en människoskapad farkost förflytta sig?

Den 21 november 2021 dånade rymdsonden Parker Solar Probe förbi solen i 586 864 km/h – 700 gånger fortare än ett vanligt passagerarplan – och satte därmed nytt rekord som den snabbaste farkosten som någonsin skapats av människan.

Vid den hastigheten är det möjligt att resa från jorden till månen på bara 40 minuter.

Parker Solar Probe passerade solen på 8 500 000 kilometers avstånd, vilket är det närmaste en rymdfarkost någonsin har varit solens yta – jämförelsevis befinner sig jorden cirka 150 miljoner kilometer från solen.

Solsond ska närstudera korona

Parker Solar Probes uppdrag går ut på att närstudera just vår stjärna och den 685 kilo tunga sonden ska bland annat göra astronomerna klokare på varför solens yttre atmosfär – koronan – är många miljoner grader varmare än stjärnans yta.

3 422 grader – så hög är smältpunkten för metallen volfram, som skyddar sondens mätinstrument mot solvärmen.

Parker Solar Probe ska också samla in information om solvinden – en ström av elektriskt laddade partiklar som solen skickar ut i höga hastigheter.

Partiklarna bildar bland annat polarsken när de träffar jordens atmosfär, men kan under stora utbrott även utgöra ett hot mot vår elektronik.

Fler fartrekord att vänta

Förbiflygningen den 21 november 2021 var Parker Solar Probes tionde möte med solen. På sitt sju åt långa uppdrag kommer den att kretsa totalt 24 gånger runt vår stjärna och ska för varje varv att komma allt närmare ytan.

Och ju närmare ytan sonden kommer, desto högre blir hastigheten.

Parker Solar Probe är därför inte klar med att sätta rekord. I december 2024 kommer sonden alltså att susa förbi solen i inte mindre än 692 000 km/h.