Varför sänder USA upp raketer just från Florida?

Största delen av raketuppskjutningarna i USA sker från avfyrningsramper på Space Coast i Florida. Men vilka är fördelarna med att skicka upp raketer därifrån?

© NASA

På Floridas östkust ligger både Cape Canaveral och Kennedy Space Center, varifrån knappt två tredjedelar av de amerikanska raketuppskjutningarna ägde rum 2022.

Delstaten är noga vald för sitt sydliga läge som ger raketerna gratis starthjälp eftersom jorden roterar snabbare närmare ekvatorn än längre norrut. Vid ekvatorn är rotationshastigheten 1674 kilometer i timmen medan den vid nord- och sydpolen är 0. Från polerna till ekvatorn ökar farten gradvis.

Vid Cape Canaveral är hastigheten 1471 kilometer i timmen – en hastighet som raketen också rör sig med när den fortfarande står på marken.

Rotation sparar bränsle

Vid uppskjutningen överförs farten till raketen, om den kort därefter styrs in i en bana som följer jordens rotationsriktning österut. Gratisfarten innebär att raketen behöver använda mindre bränsle för att nå sitt mål.

Bränslebesparingen gör uppskjutningen billigare och gör det möjligt att skicka upp tyngre utrustning.

Eftersom raketerna bara får denna gratisfart på en östlig kurs är det praktiskt att det ligger öppet hav i den riktningen. Nästan alla raketer har två eller flera steg som står för framdrivningen under en period, varefter de kopplas bort och faller tillbaka till jord-ytan.

Risken för förlust av människoliv är överhängande om det sker över bebodda områden.

Skulle raketen drabbas av ett kritiskt fel och störta är det också lämpligt att det sker över havet.

Cykloner utgör ett hot mot uppskjutningar

Florida har dock även nackdelar. Delstaten drabbas ofta av tropiska cykloner som omöjliggör uppskjutning då dessa kan förstöra både raketer och anläggningar. Dessutom har Florida störst antal blixtnedslag i USA, vilket 1987 drabbade en just uppskjuten raket som sprängdes.

Hawaii ligger förvisso närmare ekvatorn än Florida, men det läget resulterar enbart i en aning extrafart och dessutom är det svårare att frakta all utrustning dit. Florida har därför de gynnsammaste förhållandena.

Rotationshastigheten vid polerna är 0 km/h.

1

Hastigheten ökar mot ekvatorn. I Florida är den 1471 km/h och lämplig för raket- uppskjutningar.

2
© Shutterstock