Shutterstock

Varför låter vattenkokare så mycket?

Vattenkokare för oväsen, men tystnar när vattnet börjar koka. Vad är det som pågår?

Det mesta av oväsendet från en vattenkokare orsakas av bubblor av ånga som kollapsar i vattnet. Det beror på vattenkokarens grundprincip, ett värmeelement i kärlets botten som är i direktkontakt med vattnet.

Just när vattenkokaren sätts på är den tyst, eftersom värmeelementet då håller på att värmas upp. När det passerar en kritisk temperatur börjar vatten förångas vid värmeelementets yta. Då uppstår små bubblor av ånga, som nästan direkt kollapsar på grund av kontakten med det omgivande kallare vattnet.

Det ger först upphov till ett sjudande ljud, men med tiden blir bubblorna större och rör sig längre upp i kärlet innan de kollapsar. Det är under denna fas ljudet från vattenkokaren är som starkast.

Till slut blir vattnet i kärlet så varmt att bubblorna inte hinner kollapsa innan de når vattenytan. Då hörs det bubblande ljud som vi känner igen från en gryta med kokande vatten.

Fenomenet med kollapsande bubblor, så kallad kavitation, vållar ingenjörerna stora problem. En felaktigt utformad fartygspropeller som roterar för snabbt kan till exempel ge upphov till kavitation.

Den snabba rotationen gör att vattnet runt propellern inte hinner med runt, vilket gör att det uppstår luftbubblor. Dels försämrar bubblorna propellerns effektivitet, dels sliter de på propellerns metall när de kollapsar.