Shutterstock

Varför har vindkraftverk tre vingar?

Finns det en teknisk förklaring till att moderna vindkraftverk har tre vingar?

Det har konstruerats vindkraftverk med bara en vinge, liksom det finns vindkraftverk med många vingar.

De trebladiga vindkraftverken dominerar, och det har en teknisk snarare än en estetisk förklaring.

Har ett vindkraftverk ett jämnt antal vingar, befinner en av vingarna sig i topposition, när en annan befinner sig precis mitt för tornet.

Då belastningen av vingen är störst när den är i toppen och minst när den passerar in framför tornet, medför ett jämnt antal vingar en mycket ojämn belastning av vingarna.

Genom att ge ett vindkraftverk ett ojämnt antal vingar åstadkommer man att belastningen blir jämnare fördelad.

Att de flesta vindkraftverk har tre vingar beror på att det trebladiga vindkraftverket visat sig vara mycket pålitligt.

Dessutom är vingar dyra. Därför är det sällan lönsamt att öka antalet vingar till fem eller sju, även om det har den fördelen att vindkraftverket då kan gå lite långsammare och ändå ha samma kapacitet.

Moderna vingar är dessutom mycket stora. En vindkraftverksvinge kan vara mer än 60 meter lång, och det kommer hela tiden ännu större versioner.

Det beror på att en fördubbling av vingarnas längd fyrdubblar effekten.