Shutterstock

Varför är tangentbordet inte alfabetiskt?

Datorns tangentbord kallas QWERTY efter de första sex bokstäverna i översta bokstavsraden och ordningen kommer från gamla skrivmaskiner.

Ordningen på tangenterna på datorns tangentbord är ett arv från skrivmaskinerna och kallas QWERTY efter de första sex bokstäverna i översta bokstavsraden.

Layouten uppfanns av skrivmaskinens fader, Christopher Sholes, i början av 1870-talet.

Vanliga grannbokstäver i det engelska språket som “th” och “st” uppträder med ett avstånd som hindrar skrivmaskinens mekaniska armar från att låsas mot varandra.

Det betyder också att skrivhastigheten minskar. På 1930-talet kom det alternativa tangentbordet Dvorak, som skulle effektivisera skrivprocessen.

Dvorak-tangentbordet (nederst) är snabbare att skriva på än QWERTY-tangentbordet.

© imageselect

Dvorak slog aldrig igenom

I detta ligger de mest använda bokstäverna i mitten med vokaler till vänster och konsonanter till höger.

Trots att mätningar visar att Dvorak är snabbare att skriva på har det aldrig fått något genombrott.

När det lanserades var användarna så vana vid QWERTY att de inte orkade lära sig ett nytt tangentbord.