Vaför har A4-papperet just den storlek det har?

Är det en ren slump att man har valt precis 210 x 297 millimeter som standardformat för papper?

Vitt A4 papper mot turkos bakgrund
© Shutterstock

A-systemet för pappersstorlek är en tysk uppfinning, som upp- höjdes till internationell standard 1930. Det används i hela Europa och på de flesta håll i världen, utom i USA. Systemet baseras på att förhållandet mellan ett arks bredd och höjd är 1:(2^(1/2)). Med det storleksförhållandet kommer papperets form att förbli densamma, när det viks på mitten. A0-papper definieras som ett ark med en yta på en kvadratmeter. Med det givna förhållandet mellan sidorna blir formatet 841 x 1189 millimeter. Mindre storlekar får man genom att halvera papperet. Viker man ett A0-papper på mitten, får man A1. Viker man A1, får man A2 och så vidare, tills man når A4-papperet. Det krävs med andra ord 16 bitar A4 för att fylla en kvadratmeter, om de läggs bredvid varandra. Från A4 kan man gå vidare till A5, 6, 7 och 8, där A-serien normalt slutar. De olika papperstyperna är ofta även försedda med viktbeteckningar, som anger papperets tjocklek. Värdena berättar vad en kvadratmeter, eller ett A0-ark, av det aktuella papperet väger. Den vanligaste vikten för skriv- och kopieringspapper är 60 gram.