Shutterstock

Vad sker med plaggen i kemtvätten?

På engelska heter kemtvätt ”dry cleaning”. Betyder det att kläderna inte alls blir blöta?

Man ser emellanåt uttrycket ”dry cleaning” översatt till torrtvätt, men beteckningen är missvisande, för kläderna blir faktiskt helt genomvåta under processen. När man kemtvättar kläder använder man alltid organiska lösningsmedel. De är särskilt bra på att angripa och ta bort fläckar av olja och fett, eftersom de finfördelar och löser upp fettet, som därmed dras bort från klädesplagget och följer med tvättvattnet.

Det vanligaste lösningsmedlet på tvätterier är perkloretylen, men man använder även kolväten. Dessutom använder man en smula vatten. Är kläderna mycket smutsiga och tål att utsättas för vatten, tillsätter man nämligen ofta en så kallad tvättförstärkare, ett slags tvättmedel som späds ut med vatten. Hela processen försiggår i ett slutet system i en tvättmaskin, och tvättvätskan destilleras efteråt, så att den blir ren och kan återanvändas.

Tidigare använde många tvätterier mineralterpentin och en rad fluorkolföreningar, men på grund av brandfaran och av hänsyn till miljön kan dessa ämnen inte längre användas. Den kemiska tvätten försiggår vid relativt låga temperaturer. Tvätten värms vanligen bara upp till 30-32 grader, men efteråt torkas kläderna vid högre temperatur.

I sin allra enklaste form består kemtvätt enbart av en omgång i en tvättmaskin, men ofta kompletteras den med att kläderna ångas och pressas. Generellt är kemtvätt mer skonsam mot plaggen än vanlig tvätt. Kläderna krymper mindre, och färgerna bevaras bättre.