Shutterstock

Vad har uppfunnits av kvinnor?

Man hör mycket sällan talas om kvinnliga uppfinnare. Kan det stämma att kvinnor inte har uppfunnit något?

Genom historien har det funnits många kvinnliga uppfinnare. Vi kan till exempel nämna Hypatia från Alexandria (ca 370–415 e Kr) som uppfann en destillations-apparat samt hydrometern, som kan mäta vätskors täthet.

Historiskt har det dock varit svårt för kvinnliga uppfinnare att profilera sig. Det beror bland annat på att kvinnor i USA och England fram till slutet av 1800-talet inte kunde få patent utfärdade i eget namn – eftersom de var kvinnor.

Exempelvis anses amerikanskan Sybilla Masters vara USA:s första kvinnliga uppfinnare.

År 1712 utvecklade hon en maskin för rensning och bearbetning av majs. Först tre år senare patenterades maskinen, men i hennes makes namn.

År 1872 uppfann Josephine Cochran diskmaskinen och såväl elkastrullen som strykjärnet är uppfunna av kvinnor. Katherine Blodgett uppfann reflexfritt glas 1938, och det fick mycket stor betydelse för tillverkningen av glasögon, mikroskop och kameror.

I modern tid har kvinnor visat framfötterna inom medicinsk forskning. Till exempel har litauisk-amerikanskan Gertrude Belle Elion fått både Nobelpriset och hela 45 medicinska patent.