Shutterstock

Vad betyder streckkoden?

Vilket språk gömmer sig bakom streckkodens mönster, och kan det förstås i alla länder?

Streckkoden är varornas personnummer. Liksom personnumret anger en persons födelsedag, ger streckkoden upplysningar om varans ursprung i form av en sifferkod.

Denna kod identifierar varan, oavsett vart i världen den sänds. Det finns mer än 200 olika streckkodssystem, men det mest utbredda är det vi känner till från varorna på matvaruaffärernas hyllor, den så kallade EAN-koden. Namnet står för European Article Number.

Den europeiska koden har en systermodell i USA, som kallas för UPC, Universal Product Code. Bortsett från namnet är de båda koderna dock helt lika.

Streckkodssystemet använder sig av det binära talsystemet, som är alla datorers språk. I detta system, även kallat totalsystemet, skriver man alla tal som en kombination av nollor och ettor.

De mörka strecken är ettor, medan de vita mellanrummen är nollor. Är ett mörkt streck brett, betyder det att det står flera ettor efter varandra, och på samma sätt anger de vita mellanrummens bredd antalet nollor.

Det finns fyra olika bredder på streck och mellanrum, och i och med det blir det möjligt att skriva alla siffror mellan noll och nio. När expediten drar varan förbi scannern, avläses streckkoden av en laserljusstråle på mindre än en sekund.

Varunumrets 13 siffror står dock även skrivna med vanliga siffror under streckkoden, så att expediten vid behov även kan knappa in den manuellt.

Utifrån numret slår datorn upp varan i företagets databas och förser den med pris och det varunamn som gäller i den aktuella butiken.

Det två första siffrorna i streckkoden är en landskod, som talar om från vilket land tillverkaren kommer. Därefter följer fem siffror, som talar om vem tillverkaren är, medan de följande fem siffrorna är löpnumret på den enskilda varan.

Den sista siffran i streckkoden är en så kallad kontrollsiffra, som ser till att de andra siffrorna har scannats eller tryckts in korrekt.

Med hjälp av kontrollsiffran gör datorn en beräkning, som ger fel resultat, om en enda siffra i varunumret är fel. Det första patentet på ett streckkodssystem togs 1952.

Den första streckkodsscannern installerades dock i ett köpcentrum i staten Ohio i USA först 1974, och den första produkt som fick en streckkod var det amerikanska tuggummit Wrigley’s.