Shutterstock

Sociala robotar väcker starka känslor

Den mänskliga roboten Nao kan dra skämt, bli rädda och berätta personliga saker om sig själv. Det gör att vi snabbt skapar en relation till den lilla varelsen.

Undersökningar visar att vi lätt låter oss påverkas känslomässigt av så kallade humanoida robotar.

De framstår i stort sett som människor med huvud, bål, armar och ben och behöver inte likna oss så mycket förrän vi börjar behandla dem som människor – särskilt om vi känner att vi byggt en relation till dem.

Robotens tricks för att verka mänsklig:

  • Visa humor gentemot skämt och roliga kommentarer.
  • Dela personliga detaljer.
  • Visa känslor som rädsla.
  • Formulera varierade meningar.

Försök avslöjar att starka band skapas

Forskare vid universitetet i Duisburg-Essen i Tyskland gav 43 försökspersoner i uppgift att spela ett spel med en humanoid robot vid namn Nao.

De fick veta att syftet var att testa en ny typ av programvara i roboten, men de visste inte att de själva observerades.

Efter spelet fick försökspersonerna besked om att stänga av roboten, men precis innan deras finger nådde avstängningsknappen klagade Nao: “Nej, nej, jag är så rädd för mörkret. Stäng inte av mig.”

En tredjedel av försökspersonerna i en ny undersökning vågade inte stänga av en “mörkrädd" robot.

© Vincent Desailly/Aldebaran

Nao fick försökspersoner att må dåligt

Det fick nästan alla försökspersonerna att tveka, och 14 av dem vägrade att trycka på knappen. Efteråt förklarade åtta av dem att de tyckte synd om roboten, medan sex sade att de inte ville handla mot robotens vilja.

Forskarna lät också en annan grupp genomgå testet utan att Nao protesterade. Då hade försökspersonerna inga problem med att trycka på knappen.

Försöket visar hur lite som krävs för att vi ska tillägna robotar mänskliga värden.

Forskarna anser att det ligger djupt i vår natur att vi hellre felaktigt behandlar en maskin som en människa än riskerar att något mänskligt behandlas omänskligt.

VIDEO – Se hur roboten Nao talar med människor: