Skrotade flygplan ger torra trottoarer

Ett forskarlag har slagit två flugor i en smäll. Genom att använda rester från skrotade flygplan har man lyckats skapa ett material som passar perfekt att bygga trottoarer med.

Kolfiber från skrotade flygplan gör stenen slitstark nog att tåla genomströmmande vatten.

© Washington State University

Genom att kombinera två vitt skilda problem har forskare vid Washington ­State University, USA, lyckats hitta en gemensam lösning på dem. Det första problemet var att utveckla ett nytt material till ­trottoarbeläggning.

Traditionella stenplattor är för kompakta för att regnvatten ska kunna tränga igenom, och det ­gör att gatorna på många ställen står under vatten vid kraftigt regn.

Slitage var ett stort problem

I takt med den globala ­uppvärmningen blir skyfall både häftigare och vanligare, och kloak­systemen hänger ofta inte med.

Tidigare försök med porösa plattor har varit hoppingivande, men de ­slits snabbt ned av det genomströmmande vattnet. Därför har forskarna genom att blanda kolfiber i betongen utvecklat en ­sort som är både porös och slitstark.

© Washington State University

Skrotade plan levererade materialen

Kolfiber är ett dyrt material, så för att hålla priset nere har forskarna löst ett annat problem. Kolfibermaterial har tillverkats så länge att produkter som de ingår i har börjat skrotas. Det finns därför mycket kolfiber­avfall som vi inte har några bra återbrukslösningar för.

För utvecklingen av betongen använde forskarna kolfiber från Boeing-­fabrikens skrotade flygplan, men det kunde lika gärna ha kommit från skrotbilar eller vindkraftverk.

I processen var forskarna också fokuserade på att bearbeta kolfibermaterialet med metoder som varken krävde ­kemikalier eller stora mängder energi.

Betongplattorna har testats i laboratoriet med så goda resultat att de nu ska provas på riktiga trottoarer.