Shutterstock

Självkörande bilar ska lära sig bli rädda

Människans puls ska lära ny artificiell intelligens i självkörande bilar att känna rädsla för att minska antalet olyckor. Och forskarne är reda på god väg!

Datorer med artificiell intelligens kan lösa allt fler uppgifter åt oss, och snart kan vi också låta dem styra våra bilar.

Målet är att använda så kallade självlärande system för att göra dem till ännu bättre och säkrare bilister än vad vi själva är – och de är på god väg.

De kan följa trafikregler, hålla hastighetsbegränsningar och känna av bilens omgivning.

Trots det anser forskare på Microsoft att datorerna saknar en viss egenskap: De kan inte bli rädda.

Den förmågan vill forskarna nu ge dem.

I ett försök lät de en dator att övervaka en rad forskningspersoner som körde en sväng i en bilsimulator.

För att följa personernas rädsla under färden var de försedda med pulsmätare, eftersom pulsen är ett enkelt mått på vår mentala larmberedskap.

Den artificiella intelligensen kunde nu koppla samman de enskilda händelserna under bilfärden med personernas reaktioner, bland annat i situationer då de körde fel.

Självlärande system används ofta tillsammans med artificiell intelligens så att datorer lär sig av egen erfarenhet.

Sedan fick datorn själv köra samma väg, och nu tog den sig i akt och körde mycket försiktigt precis på de ställen där den hade registrerat rädsla hos forskningspersonerna.

Datorn i en självkörande bil blir mer vaksam när den har lärt sig vilka situationer i trafiken som får pulsen att öka hos människor.

Forskarna minskar olycksprocenten

Forskarna jämförde nu datorn med en motsvarande dator, som inte hade lärt känna människornas rädsla utan enbart lärt sig av sina egna fel under körningen.

Det visade sig att datorn som känt av människornas rädsla mycket snabbare blev en säker bilförare, och den klarade samma uppgifter som den andra datorn men med 25 procent färre olyckor.