Ny analys: 5G-strålning har inga skadliga effekter

Det finns inga bevis för att 5G-strålning är skadlig för hälsan, men en stor del av forskningen inom området är bristfällig. Det är slutsatsen i en ny analys.

Det kontroversiella och snart världsomspännande 5G-nätverket utgör ingen hälsorisk. Det är slutsatsen i en ny rapport från Australian Agency for Radiation Protection and Nuclear Safety (ARPANSA) och Swinburne University of Technology.

De australiska forskarna har granskat mer än 100 studier inom området och inte hittat några bevis för att strålning inom de tillåtna gränserna är skadlig för människor.

Tidigare forskning var bristfällig

Även om studien indikerar att 5G-strålning inte är farlig för människor kritiserar de australiska forskarna en stor del av forskningen hittills på området.

De nämner bland annat att strålningsnivån som har testats i flera av studierna inte är jämförbar med den nivå som vi människor utsätts för.

Likaså belyses problem med metod i en stor del av forskningen – särskilt i de äldre studierna som i allmänhet är av lägre kvalitet än den senaste forskningen.

Ger 5G snabbare internet?

JA

På papperet är 5G mycket bättre än 4G både när det gäller bandbredd och svarstid. Användarna får dock inte alltid tillgång till hela 5G-kapaciteten.

Vid optimala förhållanden blir 5G minst tio gånger snabbare än 4G. Den största hastighetsökningen bygger på användning av så kallade millimetervågor som har en betydligt högre frekvens än tidigare mobilsignaler.

Det finns dock ingen garanti för att användaren alltid får tillgång till hela 5G-kapaciteten. En blixtsnabb signal i storstäder med mycket bebyggelse kräver att avståndet mellan mobil och 5G-mast inte överstiger 200 meter.

Det beror på att de snabbaste 5G-förbindelserna bärs av vågor med kort våglängd som kan blockeras av exempelvis träd och byggnader.

När 5G kommer igång ska det leverera blixtsnabbt internet till allt från självkörande bilar till kirurgiska robotarmar.

© Shutterstock

Miljontals nya mobilmaster över hela världen ska lösa problemet med den korta räckvidden. Dessa så kallade basstationer är så små att de kan hänga på lyktstolpar.

Sedan mobiltelefonen dök upp på 1980-talet har en ny generation sett dagens ljus vart tionde år.

Fortsätter trenden kommer 6G att dyka upp år 2030. Forskarna spår att 6G blir upp till 8 000 gånger snabbare än 5G, vilket gör att en film kan laddas ned på bara en bråkdel av en sekund.

© Shutterstock

Skadar 5G honungsbin?

KANSKE

Bin kan uppfatta frekvenser av mänskligt skapad elektromagnetisk strålning (EMR) från till exempel mobiltelefoner, men effekterna är ännu långt ifrån genomlysta.

Men den forskning som gjorts tyder inte på att bina påverkas negativt av mobilstrålning.

Det har dock kunnat fastställas att bin både lär sig sämre, lättare flyger vilse och blir mer aggressiva mot andra bin om de utsätts för lågfrekvent EMR – som högspänningsledningar.

Därför är det också viktigt att vi lär oss mer om bin kan skadas av 5G-strålning.

En analys gjord av biforskare på University of California, USA, visar att 91 av jordens 107 viktigaste grödor är beroende av pollinering av bin – vilket motsvarar hela 85 %.

© Shutterstock

Kortare vågor ger större hastighet

  • 1.: Millimetervågor skickas ut: Högre frekvens ger kortare vågor. Där 2G–4G använde våglängder på mellan cirka tio och 40 centimeter kommer 5G att gå över till så kallade millimetervågor.

  • 2.: Hastigheten ökas tiofalt: Ju högre frekvens vågorna har, desto större datamängder kan mobilen skicka och ta emot per sekund. 5G blir till en början cirka tio gånger snabbare än 4G.

  • 3.: Signalen blockeras lättare: 5G-nätverkets kortare våglängder ger sämre räckvidd. Byggnader och träd kan blockera signalen om närmaste 5G-mast finns på mer än 250 meters avstånd.

Kan 5G göra dig sjuk?

NEJ

Elektromagnetiska fält mäts i frekvens (hertz) på det elektromagnetiska spektrumet. Ju högre frekvens, desto mer energi finns det i strålningen och desto kortare är vågorna.

Om dosen av strålning är extremt hög kan 5G och andra våglängder orsaka värmeskador på kroppen.

Därför har EU fastställt en gräns för hur mycket mobilstrålning vi får utsättas för – den så kallade SAR-gränsen.

Frekvenser til mobilkommunikation ligger i dag fra 0,7 til 3,5 GHz, men med det nye 5G-netværk kan vi i fremtiden bruge højere frekvenser. Helt ude til venstre på tegningen er afbilledet en pc, dernæst kommer radioen og et tv. Frekvensen for sollys er cirklen i midten, mens røntgen og radioaktivitet er vist helt ude til højre.

© Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

SAR-gränsen överskrids inte trots att 5G-nätverket avger vågor med mer energi än tidigare.

Nivån av elektromagnetisk strålning från 5G-masterna är lägre än från 4G-masterna. De brittiska myndigheterna mätte 2020 strålningen från 5G-mobilmaster i 16 olika städer.

Den högsta mätningen uppgick bara till 1,5 procent av det fastställda SAR-gränsvärdet.