Så kan AI värdera dina idéer

Från sjukvård till online casino – artificiell intelligens har blivit en allt större del av samhället på en mängd olika plan. Nu kan AI till och med hjälpa oss att värdera idéerna vår hjärna spottar ur sig.

Det har länge talats om att datorer till sist kommer bli smartare än människor. Experter menar att vi ännu inte riktigt är där, men de första stegen har definitivt tagits. Artificiell intelligens blir alltmer välutvecklad och kan i dag utföra många av de uppgifter som tidigare krävt en mänsklig hjärna.

AI kan fylla många olika funktioner

AI kan vara till hjälp inom alla tänkbara branscher. Bland annat har artificiell intelligens börjat användas inom sjukvården, där datorprogram till exempel analyserar röntgenbilder för att identifiera frakturer. Enligt Karolinska institutet innebär användningen av AI att läkarna kan få mer tid över till de komplexa fallen och att träffa patienterna.

I den andra änden av spektrat hittar vi online casinon, som börjat implementera AI som en viktig del i spelupplevelsen. På ett online casino kan AI till exempel upptäcka fusk och tendenser till spelproblem samt presentera de spel som antas vara mest relevanta för varje spelare.

AI-verktyg gallrar fram de bästa idéerna

Artificiell intelligens har utvecklats och lärts upp av människor, alltså kan den inte överstiga den mänskliga hjärnans förmåga, eller? I en avhandling från Stockholms universitet presenteras nu verktyg som gör att AI ska kunna värdera och analysera människans egna idéer.

Bakom avhandlingen står Workneh Yilma Ayele som tagit fram datadrivna maskininlärningsmodeller där textbaserade data används som input. Det kan exempelvis handla om allt från nyhetsartiklar och forskningsrapporter till inlägg på sociala medier. Med den här datan som grund ska AI:n kunna identifiera mönster i innehållet. På så sätt ska den dels förstå vilka idéer som är bra och inte, dels kunna ta fram idéer på egen hand.

Workneh Yilma Ayele poängterar dock att AI sällan kan stå för hela jobbet. Maskininlärningen är still stor del till för att ringa in de mest intressanta idéerna, men för att vidareutveckla dem krävs mänskliga förmågor.

Från analys av forskarrapporter till att hitta nästa storsäljare

Användningsområdet för de AI-verktyg som presenteras i avhandlingen är ett brett sådant. Exempelvis ska verktygen kunna hjälpa politiker att identifiera de frågor som prioriteras högst av deras väljare. Dessutom ska AI:n kunna analysera forskarrapporter och ta fram de mest populära ämnena, vilket är behjälpligt för forskare som inte har tid att ta sig igenom alla många och långa artiklar.

Företag som vill utvecklas och ta nästa steg framåt pekas ut som en av de större tänkbara användarna. Som exempel använder Ayele Starbucks och Lego, som har system för att plocka upp idéer från såväl anställda som kunder. Med hjälp av AI skulle dessa processer kunna förenklas och effektiviseras, vilket kan leda till att man identifierar en ny produkt som ger ett försprång i konkurrensen.

Workneh Yilma Ayele menar att många storföretag vill dra nytta av den idérikedom som ofta finns hos mindre startups. Att använda sig av AI skulle innebära att storspelarna på ett tidseffektivt sätt kan analysera vilken teknik de mindre företagen arbetar med, och på så sätt förbättra sin teknikutveckling.