Shutterstock

Robotväxt kör själv fram till ljuset

Nu behöver du inte längre fundera på om dina växter får tillräckligt mycket solljus. En ny robotkrukväxt rullar själv i väg till ljuset om den känner av att det har blivit för mörkt.

Normalt stannar växter där de hamnat i jorden. Det begränsar livet för de växter som exempelvis står på ställen med begränsat ljus.

Men nu har forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA gett växter helt nya möjligheter.

De kan röra sig fritt och uppsöker själv de ljusförhållanden som passar dem bäst.

“Elowan" är en blandning av växt och maskin. Den känner varifrån ljuset kommer och flyttar sig genast mot ljuskällan.

© Harpreet Sareen. License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sensorer styr robotväxten

Växter är av naturen försedda med sensorer som avläser förhållanden runt omkring dem, exempelvis ljus, temperatur och jordens fuktighet.

De använder informationen för att växa i den lämpligaste riktningen men också för att vrida sig efter solens rörelse över himlen.

Växters celler kommunicerar med elektriska impulser – liksom cellerna i vårt nervsystem.

Därför kunde forskarna förse växterna med elektroder som fångar upp elektriska signaler och skickar dem vidare till en liten robotfarkost med hjul under krukväxten.

Resultatet är en blandning av växt och maskin, som forskarna har döpt till Elowan.

Robotväxten söker sig mot ljuset

I experiment, då forskarna växelvis tände och släckte två lampor på vardera sidan av Elowan, körde den helt resolut fram till den tända lampan.

© Harpreet Sareen. License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. Robotkrukväxten placeras mellan två lampor, så att dess naturliga signaler triggas att förflytta sig mot ljuset.

© Harpreet Sareen. License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2. Ljuset i höger lampa tänds.

© Harpreet Sareen. License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3. Elektroderna som registrerar signaler från bladen får nu automatiskt roboten under växten att förflytta sig i ljusets riktning.

© Harpreet Sareen. License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. Släcker man höger lampa och tänder den vänstra, så kommer krukväxten att likadant förflytta sig i motsatt riktning för att komma fram till ljuset.

Teknik kan optimera solfångare

Elowan är dock inte bara ett kul hobbyförsök. Forskarna som har arbetat med projektet menar att det finns stora framtida möjligheter med att låta teknik och växters sinnesapparat samverka.

Till exempel blir det kanske i framtiden möjligt att låta växter styra åt vilket håll solfångare på ett hus ska vändas under dagen för att få mesta möjliga ljus.

Robotväxter kan också utnyttjas för att kontrollera och säkerställa optimal temperatur och luftfuktighet i exempelvis stora kontorsbyggnader.

VIDEO - så fungerar robotväxten:

På videon kan du själv se hur Elowan växelvis kör från den ena till andra lampan när ljuset tänds och släcks.