Robotar kan förbättra våra liv

Robotar kan hjälpa oss att ta hand om de äldre och svaga i samhället som behöver psykisk och fysisk hjälp.

© Colourbox

Robotteknik har länge fyllt de flesta av oss med respekt – det är på samma gång både fascinerande och skrämmande vad robotteknik är och vad den kan användas till.

Även om det kan verka skrämmande att föreställa sig en robotframtid kan tekniken ge oss ökad kunskap och välfärd.

Robotar förbättrar tillvaron

Japan har länge legat i framkant vad gäller robotteknik, och har redan experimenterat med två olika typer av robotar – servicerobotar och sällskapsrobotar.

Båda robottyperna har visat goda effekter med att förbättra livskvaliteten för äldre och svaga.

Servicerobotar kan hjälpa till med praktiska uppgifter som att laga mat och städa, medan sällskapsrobotar kan motverka ensamhet genom att tillgodose sociala behov i form av bland annat samtal och omsorg.

Robotsäl motverkar ensamhet

Här i Norden har man redan experimenterat med det japansktillverkade robotsällskapsdjuret Paro. Roboten liknar en säl och fungerar som ett sällskapsdjur genom att uppvisa samma anknytningsmönster till människan som till exempel en hund.

Försöket har hittills haft stor framgång på utvalda vårdhem, där livskvaliteten bland de äldre förbättrats markant med hjälp av robotsälen, som på samma sätt som ett sällskapsdjur haft en positiv inverkan på speciellt personer med demens.

I framtiden kommer denna slags robotsällskapsdjur passa utmärkt för personer som behöver den sociala anknytningen men inte klarar av att ansvara för ett levande sällskapsdjur.

© Paul Allais, flickr

Bygg din helt egna robot

Just nu kan du få en helt egen robotsats tillsammans med Illustrerad Vetenskap, som låter dig konstruera 14 olika robotar.

De 14 robotarna är indelade i två olika nivåer. Grundläggande nivå som är för nybörjare, och avancerad nivå för riktiga byggexperter.

Få den häftiga robotsatsen till specialpris tillsammans med Illustrerad Vetenskap. Se hur mycket du sparar här.

Se några av de 14 robottyperna i videon här.