Carbon Robotics
Robot, ogräs, laser

Robot zappar ogräs med laser

En ny robot spårar upp ogräs på marken och avlägsnar det utan att använda gift. Vapnen mot de oönskade växterna är ett avancerat optiskt system och inbyggd laser.

Jordbrukare över hela världen för en evig kamp för att hålla ogräset borta och öka sin produktion av livsmedel.

Ofta är växtgifter jordbrukarens bästa vapen, men eftersom de kan medföra miljöproblem, har nu det amerikanska företaget Carbon Robotics tagit hjälp av robotteknik.

"Autonomous Weeder" är en självkörande robottraktor, den är utrustad med tolv kameror som håller koll på den areal den täcker och kan söka upp ogräs på marken.

Robotens artificiella intelligens utvärderar om växten är en gröda eller ogräs, och om det är en oönskad växt beskjuts den med inbyggda koldioxidlasrarna. Metoden medför ingen brandfara eftersom växten inte bränns bort utan bara värms upp tills den vissnar.

robot, traktor, ogräs, kväll

Ogräsroboten kan arbeta dygnet runt och bekämpa upp emot 100 000 oönskade växter i timmen.

© Carbon Robotics

Robot rensar marken

Den autonoma ogräsroboten kan arbeta dygnet runt utan mänsklig inblandning. Den kan pricka 100 000 ogräsväxter per timme och röja cirka 80 000 kvadratmeter mer dygn.

Enligt företaget bakom uppfinningen kan roboten inte bara reducera behovet av växtgifter på markerna, utan även öka utbytet av grödorna på marken.

Autonomous Weeder är något mindre än en vanlig traktor, vilket innebär att jordbrukaren slipper de breda spåren på marken som en besprutningsmaskin lämnar efter sig.

Dessutom innebär frånvaron av gift även att de önskade växterna på marken växer bättre.

På ekologiska jordbruk innebär uppfinningen extra fördelar eftersom traditionell, mekanisk ogräsbekämpning är en långsam arbetsprocess.

Det har jordbrukare i USA fått upp ögonen för, och Carbon Robotics har nu svårt att hålla jämna steg med efterfrågan på roboten.

VIDEO: Se roboten i arbete

Video: Carbon Robotics