Framtidens robotar anpassar sin form till uppgiften

Forskare har skapar flytande elektroniska komponenter till datorchip, som undanröjer ett av de sista hindren på vägen att utveckla formförändrande robotar.

Shapeshifters

Snart kan forskare bygga robotar som liksom T-1000 från Terminator-filmerna kan byta form beroende på uppgiften de står inför.

© Paramount Pictures

I Terminator-filmerna är ­roboten T-1000 en notorisk motståndare – en brutal lönnmördare av flytande materia, som kan anta flera olika former.

Formförändrande robotar som T-1000 är ­fortfarande fiktion, men nu forskare från Carnegie Mellon University i USA skapat flytande elektroniska komponenter till datorchip. Därmed undanröjer de ett av de sista, stora hindren i utvecklingen av en ny generation formförändrande robotar.

Datordelar blir flytande

I datorchip aktiveras och avaktiveras miljardtals mikroskopiska kontakter kallade transistorer konstant för att utföra digitala handlingar.

Forskare har imiterat de små komponenternas beteende med två droppar metallegering. Forskarna kan få dropparna att smälta ihop och skapa en elektrisk förbindelse för att sedan snabbt separeras igen – precis som när en transistor i ett datorchip aktiveras och avaktiveras.

Robotar får flexibla kroppar

Det flytande materialen kan också användas till att bygga banorna i en elektrisk krets, som skapar förbindelser mellan kretsens komponenter.

Tekniken kan användas i en ny sorts robotar, som inte har någon fast kropp. De flytande, elektriska komponenterna kan ingå i en dynamisk krets, där varje enskild del fungerar som en självständig cell som förflyttar sig runt i kretsen, när de påverkas av ett byte i den omgivande miljön.

Om robotens kropp också byggs av flexibelt, böjligt material, kommer roboten att ändra form så att kroppen anpassas efter den uppgift som ska genomföras – som en verklighetens T-1000.