Raketmotor sätter överlägset hastighetsrekord

Den nyutvecklade jonmotorn X3 kommer, enligt Nasas provkörningar, att trimma en tredjedel av restiden till Mars.

Den 227 kilo tunga jonmotorn X3 har slagit Nasas tidigare rekord i framdrivning.

En färd till Mars skulle i dag kräva en restid på upp emot nio månader, men med en ny raketmotor som kallas X3 kan restiden skäras ned till sex månader.

Den nya raketmotorn har utvecklats av ingenjörer vid University of Michigan, USA, i samarbete med Nasa, och den har i ett test nyligen presterat mer kraft än liknande motorer.

X3 är en jonmotor som ger framdrivning genom att omvandla gas till plasma – ett moln av elektriskt laddade partiklar.

Farkosten drivs framåt när joner – de positivt laddade partiklarna – lämnar motorn. Jonmotorn har testats under 25 dagar i ett rymdliknande vakuum på Nasas Glenn Research Center.

Där presterade X3 en kraft på 5,4 newton i jämförelse med det tidigare rekordet för motsvarande motorer på 3,3 newton. Nästa steg för X3 är ett test i vilket motorn ska leverera sin maximala kraft i 100 dagar.

###

Jonmotor förvandlar gas till plasma

Precis som värme får is att smälta och vatten att förångas kan gas ändra form till plasma om energi tillförs.

En jonmotor sörjer för att virvla runt gasatomer och elektroner så att joner skjuts iväg och ger framdrivning.