Shutterstock

Hur mycket förorenar nyårsfyrverkerier?

Jag kom att tänka på hur mycket det faktiskt förorenar när vi skjuter upp alla dessa raketer på nyårsafton?

En grupp forskare från Tjeckien och Österrike har undersökt utsläppet av skadliga partiklar från nyårsfyrverkerier. Slutsatsen är att det även bör följa en moralisk baksmälla med den baksmälla som beror på för mycket champagne.

Tyskland släppte exempelvis ut cirka 4 000 ton partiklar i atmosfären under nyårsafton 2016/2017. I München steg halten av skadliga partiklar till 26 gånger över den rekommenderade nivån i EU, vilket är 50 mikrogram partiklar per kubikmeter luft.

Enligt tyska myndigheter motsvarar det 15 procent av de årliga partikelutsläppen från trafiken.

810 904 raketer och andra fyrverkerier avfyrades under en timme i Filippinerna den 1 januari 2016. Det är det högsta antalet någonsin.

Forskargruppen beskriver nyårsafton som en av de mest exceptionella föroreningshändelserna i atmosfären under ett år.

Partiklar tränger ned i lungorna

Fyrverkerierna avger bland annat förorenande gaser som kallas kväveoxider (NOx), som i främst även släpps ut från dieselbilar.

Siffror från Taiwan visar att mängden fina partiklar som kallas PM2.5, som innehåller metaller som bly, strontium och magnesium, ökar med upp till tio gånger. PM2.5-partiklarna är mindre än 2,5 mikrometer (miljondelar av en meter) och tränger därför lätt in i lungorna.

Därtill kommer föroreningar från fyrverkeriets förpackningar – exempelvis plasthattar på raketer – samt buller som främst drabbar djur.

Det går att köpa så kallade miljövänliga fyrverkerier, som enligt forskning publicerad i tidskriften Environmental Science & Technology från American Chemical Society, släpper ut mellan 15 och 65 procent färre skadliga partiklar. Men det förändrar inte att fyrverkerierna fortfarande förorenar miljön rejält.