Shutterstock
Elbil laddas

Nytt superbatteri laddas på bara 3 minuter

Harvardforskare har skapat ett nytt superbatteri till elbilar, som laddas ultrasnabbt och har potential att hålla i minst 20 år. Nu är förhoppningen att kunna tillverka det i stor skala inom bara ett par år.

Ett batteri som kan hålla i minst 20 år och laddas på bara ett par minuter.

Det kan kanske vara inom räckhåll för elbilägare inom en överskådlig framtid.

Det påstår åtminstone en grupp Harvardforskare som har utvecklat ett så kallat litiummetallbatteri – och nu har teknikföretaget Adden Energy fått grönt ljus att tillverka det i större skala.

Stora överraskningar i laboratoriet

Batteriet är ett så kallat fastfasbatteri som i stället för en vätskeelektrolyt har en elektrolyt i fast form. Detta kan enligt forskarna ge batteriet både ökad livslängd och snabbare laddning.

I laboratoriet mönstrade den lilla prototypen upp emot 10 000 upp- och urladdningar – så kallade laddningscykler. Och det är en markant förbättring, eftersom de bästa batterierna på marknaden i dag bara klarar mellan 2 000 och 3 000 cykler innan prestandan minskar drastiskt.

Samtidigt lyckades forskarna att ladda upp prototypen under loppet av bara tre minuter, vilket också är ett enormt framsteg, med tanke på att dagens elbilar kräver minst 30 minuters uppladdning vid de bästa laddstationerna innan de når upp till omkring 80 procents laddning.

Men det betyder inte att du inom ett par år kommer att kunna ladda din bil på bara ett par minuter. Det säger Søren W. Rasmussen, som är jurymedlem i den europeiska "car of the year"-kommittén och bilteknisk redaktör hos FDM – den största intresseorganisationen för bilägare i Danmark.

"Det är mycket möjligt att det går att skapa ett batteri som klarar allt det. Men vi förväntas oss inte att inom de närmast åren lyckas skapa en infrastruktur som gör det möjligt att flytta så mycket energi på så kort tid", menar han.

Han har full förståelse för att forskarna är begeistrade av det höga antalet laddningscykler på hela 10 000 uppladdningar. Men han tror inte att det får någon betydelse i praktiken ute på landsvägarna, eftersom de nuvarande batterierna redan är så bra att flesta håller under hela bilens livstid.

"En vanlig elbilägare laddar sin bil lite drygt hundra gånger om året. Därför kommer de aldrig att komma upp i 10 000 uppladdningar under bilens livstid. Det är verkligen otroliga siffror, men de har ingen betydelse i praktiken", säger han.

"Kan förändra allt"

En annan del av hemligheten bakom det nya batteriet är att det är ett så kallat litiummetallbatteri, och inte ett traditionellt litiumjonbatteri, som sitter i många elbilar i dag. Och det innebär att batteriet kan rymma mycket mer energi i samma utrymme.

Men litiummetallbatterierna har också en inbyggd akilleshäl. De är nämligen extra sårbara för bildandet av små, trädliknande metallstrukturer, kallade dendriter, som växer inuti batteriet och med tiden kan tränga in i elektrolyten och förstöra den.

Men även det problemet har Harvardforskarna hittat en lösning på. De har lyckats bromsa de förödande dendriterna innan de åsamkar någon skada, med hjälp av en speciell design som påminner lite om en sandwich. Detta förlänger enligt undersökningarna batteriets livslängd.

Prototypen är i dag inte större än ett mynt. Men företaget Adden Energy, som nyligen har fått licens att lansera batteriet kommersiellt, planerar att tillverka det i full skala inom de kommande tre till fem åren.

"Vi ser inga grundläggande begränsningar när det gäller att tillverka vår batteriteknik i full skala. Den kan förändra allt", säger Xin Li, en av forskarna bakom batteriet och vetenskaplig rådgivare hos Adden Energy.

Även intresseorganisationen FDM väntar sig positiva framsteg för de enskilda elbilägarna inom de närmaste åren.

"Det råder ingen tvekan om att fastfasbatterierna är på väg och att det kommer att ske en spännande utveckling inom de närmaste fem åren. Det blir inte någon enorm förändring, men jag gissar att batterierna blir både bättre, billigare och snabbare att ladda", säger Søren W. Rasmussen, som är bilteknisk redaktör.