Nasa
Illustration av Nasas X-66A flygplan

Nytt Nasaplan ska göra flygresan 30 procent grönare

Med en ny flygplansdesign inleder Nasa och Boeing ett samarbete för att tänka ut en grönare framtid för den klimattunga lufttrafiken. En ny vinge gör experimentplanet bensinsnålare och minska koldioxidutsläppen.

Passagerarplanet har på senare år blivit ett utskällt transportmedel, eftersom flygresorna släpper ut stora mängder koldioxid och bidrar till den globala uppvärmningen.

Kommersiella flygresor står för omkring 2,5 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Innan coronapandemin stängde ned stora delar av branschen släppte luftbussarna ut i närheten av en miljard ton koldioxid om året.

Men nu har ingenjörerna i den amerikanska rymdorganisationen Nasa presenterat en ny typ av flygplansvingar, som de säger kan skära ned koldioxidutsläppen under en flygresa med ända upp till 30 procent.

I samarbete med flygplanstillverkaren Boeing har Nasa designat planet X-66A, som i mitten av juni fick särskild status som "experimentplan" av det amerikanska flygvapnet, US Air Force, skriver Nasa i ett pressmeddelande.

Experimentplanen – med ett X först i namnen – ska testa ny teknik och design, som potentiellt kan spridas till massproduktion i framtiden.

Smal vinge får planet att sväva bättre

Det nya X-66A-planet ske enligt planen lyfta för första gången 2028.

Experimentplanet blir proppfullt med ny teknik, som nya material i planets konstruktion, mer effektiv elektronik och avancerade jetmotorer.

Men mest uppseendeväckande är en lång och smal vinge, som får stöd underifrån.

Transonic Truss-Braced Wing heter designen och den ska både minska luftmotståndet mot vingen och göra så att planet svävar bättre och därmed sparar in på bränsle.

Boeing plan mot blå himmel

En nyutvecklad vingtyp, som påminner om vingarna på ett segelflygplan, ska ge Nasas och Boeings experimentplan förmågan att sväva bättre och på så sätt spara bränsle.

© NASA

Sammantaget innebär den nya tekniken enligt Nasa och Boeing att X-66A-planet kan minska klimatavtrycket med nästan en tredjedel för en resa bland molnen.

Och den besparingen är uträknad i en jämförelse med de mest moderna flygplanen. Relaterat till ett plan från, som många av flygbolagens flottor fortfarande utgörs av, skulle X-66A minska koldioxidutsläppen med nästan två tredjedelar.

Miljardinvestering i grön luftfart

Första steget på Nasas och Boeings väg mot ett grönare luftrum är att bygga en testmodell.

Rymdorganisationen och flygplansjätten har tillsammans investerat drygt en miljard dollar i detta projekt. Boeing har lagt ut 725 miljoner dollar (eller upp emot sju miljarder kronor), medan Nasa står för resten av budgeten.

Testmodellen ska byggas utifrån ett MD-90-plan, som är ett litet jetplan med en gång mellan passagerarsätena.

Dimensionerna på de nya, smala vingarna är anpassade för flygplan i den storleken, vilket också är en klassisk modell i flygbolagens hangarer.

Passagerarplan i den storleken står för cirka hälften av den kommersiella flygtrafikens koldioxidutsläpp.