Gabriel Prieto/Huanchaco Archaeological Project
mur peru

Ny teori om syftet med 1 000 år gammal mur i Peru

Forskning från en arkeologisk utgrävning i Peru indikerar att drygt 1 000 år gammal försvarsmur kan ha skyddat mot annat än invasioner.

I norra Peru nära staden Trujillo finns en gammal ökenmur kallad Muralla La Cumbre, som byggdes för omkring 1 000 år sedan av Chimú-folket i riket Chimor.

De byggde den tio kilometer långa muren för att skydda sig mot invasioner från inka, som de länge hade varit konflikt med.

Nu visar ny arkeologisk forskning att muren kan ha använts till annat än försvarsverk mot fiender. Verket kan faktiskt ha haft flera olika funktioner.

I en intervju med vetenskapsmediet LiveScience berättar en av forskarna bakom upptäckten arkeologen Gabriel Prieto vid Floridas universitet att muren också har fungerat som skydd mot kraftiga översvämningar.

Översvämningsavlagringar på östra sidan av muren indikerar att verket har skyddat värdefull jordbruksmark och kanaler mot översvämningar orsakade av El Niño.

El Niño återkommer omkring vart tredje till var femte år, när havet utanför Perus kuster värms upp, vilket får lufttrycket i området att sjunka.

Detta medför kraftig nederbörd i Sydamerika. Och i dessa normalt torra områden leder de kraftiga regnskurar ofta till förödande jord- och lerskred. Redan för 1 000 år sedan, visar avlagringar på Muralla La Cumbre.

"Den årliga nederbördsmängden under ett vanligt år är mycket låg – nästan inget regn överhuvudtaget", förklarar Gabriel Prieto för LiveScience.

"Så när nederbörden var extremt kraftig orsakade den stor skada."

mur peru

Arkeologerna hittade bara tydliga rester av översvämningsavlagringar på östsidan av den gamla muren.

© Gabriel Prieto/Huanchaco Archaeological Project

Kan också ha skyddat huvudstad

När Gabriel Prieto och hans grupp började studera den 2,5 meter höga muren upptäckte de bara rester av översvämningsavlagringar på den östra sidan.

Därför ser det ut som om muren också har byggts för att skydda Chimú-lantbruken i väst.

Dessutom gjorde forskargruppen kol-fjorton-dateringar från murens nedersta lager, vilket avslöjade att muren började byggas omkring år 1100 – högst sannolikt efter en omfattande El Niño-översvämning.

mur peru

Kol-fjorton-datering från de nedersta lagren av muren visar att byggnadsverket påbörjades omkring år 1100, kort efter en stor El Niño-översvämning.

© Gabriel Prieto/Huanchaco Archaeological Project

Muren har byggts tvärs över två torra flodbäddar som svämmar över när de kraftiga regnskurarna kommer. Därmed muren också fungerat som ett slags dammbyggnad, förklarar Prieto.

Förutom att den har skyddat lantbruket tyder ett nätverk av kanaler på att Chimor-rikets huvudstad Chan Chan har skyddats samtidigt.

Forskargruppens resultat genomgår nu fackgranskning. En oberoende forskare, Edward Swenson vid Torontos universitet, accepterar dock LiveScience Gabriel Prietos teori.

"Tanken tycktes mig först ologisk, därför att jag aldrig tidigare hade hört talas om murar mot vatten", berättar han.

Efter Prietos nya resultat är han övertygad om att muren har fungerat som skydd mot översvämningar, men står fast vid att den även har varit ett försvarsverk mot Inka-attacker.