Shutterstock

Nu kan ubåtar sända till flygplan

En ny miniradar ska göra det möjligt för ubåtshydrofoner att kommunicera med radarn i flygplan.

I många år har teknikerna kliat sig i huvudet när de tänkt på att ubåtar inte kan kommunicera med flygplan, men det har forskare vid MIT i USA nu hittat en lösning på.

ubåd fly radar

En ny, känslig radar upptäcker även ytterst små krusningar på vattenytan. Det innebär att flygplan snart kan avläsa sonarsignalerna från ubåtar med hjälp av havsytan.

© Shutterstock & Ken Ikeda

Vattenytan översätter sonarsignaler till radar

En ny, känslig radar upptäcker även ytterst små krusningar på vattenytan. Det innebär att flygplan snart kan avläsa sonarsignalerna från ubåtar med hjälp av havsytan.

Ljud stiger mot ytan

Ljudimpulserna från ubåten skapar tryckvågor upp mot havsytan.

Ytan rör sig

Tryckvågorna får ytan att bukta upp en smula.

Radar läser av vattenytan

Radarimpulser reflekteras av ytan, och även små förändringar i avståndet mellan planet och ytan registreras.

Hur fungerar det?

Ubåtar skickar ut ljudvågor, som utan problem färdas genom vatten, medan flygplan använder radarvågor, elektromagnetiska vågor som fungerar i luft. Därför har
vattenytan varit en ogenomtränglig mur.

Forskargruppen vid MIT har utvecklat en metod som kan “översätta” sonarens ljudvågor till signaler som kan avläsas med en radarmottagare. Deras princip bygger på att utnyttja en radar med våglängder som är mycket kortare än de traditionella – en så kallad millimeterradar.

Millimeterradarn kan registrera de små krusningar på vattenytan som uppstår när ljudvågor från ubåten träffar den underifrån. På så sätt utnyttjar forskarna själva vattenytan som översättande led.

Följ med in i laboratoriet: Se hur forskare från Massachusetts Institute of Technology skickar digitala meddelanden från en högtalare under vatten till en radar i luften.

I laboratoriet överfördes meddelandet “Hello from under water” som digital information från en undervattenshögtalare till en millimeterradar.

Man testade också systemet i en bassäng, där signalerna kunde avkodas trots att det fanns akustiska störningar under vattenytan och upp till åtta centimeter höga vågor på denna. Man ska nu förbättra tekniken, som skapar nya möjligheter.

Biologer kan exempelvis använda drönare för att samla information om temperatur- och strömförhållanden från undervattenssensorer. Det kommer också att bli lättare att hitta flygplan som störtat i vatten.