Shutterstock

Nu kan flygplan hålla sig själva isfria

En ny beläggning använder solenergi för att smälta is på flygplansvingar och är ­snabbare, billigare och bättre för miljön än nuvarande metoder.

För flygbolag är det besvärligt med frost. Den bildar på vingarna is som kostar både pengar och tid att ta bort med metoder som är skadliga för miljön.

I dag besprutas planen med en glykolhaltig vätska, men det kan undvikas i framtiden.

Forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA har uppfunnit en beläggning som gör att vingarna själva smälter isen.

Speciellt material suger upp solens strålar

Beläggningen består av tre lager: Ett solabsorberande lager, ett värmefördelande lager och ett isolerande lager som ser till att värmen inte leds in i själva vingen.

Det solabsorberande lagret består av cermet – en blandning av metall och keramik som kan suga upp 95 procent av solenergin.

Materialet kan smälta isen på flygplansvingen, men det kräver att hela vingen utsätts för solljus. Därför lade man till ett värmefördelande lager av aluminium. Det nedersta lagret består av en isolerande skumprodukt.

Tre lager töar upp isen

Forskare har utvecklat en beläggning som består av tre lager. Den ombildar solljus till värme, som fördelas och smälter isen på vingen.

Absorberande lager

av materialet cermet (som består av metall och keramik) fångar upp solstrålarnas energi och värms upp.

1

Fördelande lager

av aluminium transporterar värmen över hela vingens yta.

2

Isolerande lager

av skum ser till att värmen stannar i lagret och inte överförs till vingen.

3
©

När forskarna testade beläggningen fann de att det inte var nödvändigt att smälta all is på vingen.

När beläggningen utsattes för ljus skapade den en tunn vattenfilm under isen, vilket ledde till att isen gled av.

Isdroppar glider av flygplansvingen

Smältande is skapar snabbt en tunn film av vatten under isdropparna så att de glider av vingen.

© The Varanasi Research Group

40 sekunder

© The Varanasi Research Group

60 sekunder

© The Varanasi Research Group

80 sekunder

I praktiken kommer beläggningen oftast att helt förhindra isbildning, då den hela tiden värms upp.

Beläggningen kan även användas på vindkraftverk och högspänningsledningar som också kan ha problem med is.

Beläggningen tillförs genom att man limmar på den eller genom att man sprejar på den lager för lager.