NASA

Nasa gör om flygplansvingen

Eldrivna propellrar kan innebära betydligt mindre vingar på framtidens flygplan. Det ger bättre lyftkraft och minskar turbulensen ombord i flygplanet.

Propeller hjälper flygets lyftkraft

Ingenjörer på Nasa testar ett nytt koncept som radikalt kan förändra flygplanens utseende. Tanken är att förse flygplan med ett stort antal mindre, eldrivna propellrar som blåser ut extra luft över vingarna så att de ger större lyftkraft.

Följden blir flygplan som kan lyfta och landa med betydligt mindre vingar.

Den grundläggande principen bakom “blown wing” är att den luft som de små propellrarna blåser över vingens yta rör sig snabbare än den luft som annars susar fram över vingen när planet accelererar för att lyfta.

Propellrarna får det med andra ord att verka som om flygplanet rör sig snabbare än det egentligen gör, vilket ökar lyftkraften.

Mindre vingar är en fördel

Konceptet är därmed en ny lösning på flygplanskonstruktörernas eviga dilemma: Om ett plan förses med stora vingar får det större lyftkraft och kan lyfta på kortare sträcka, men i gengäld är stora vingar en nackdel när planet väl är uppe i luften och har nått sin marschfart.

Då ökar de stora vingarna luftmotståndet och gör flygplanet mer känsligt för turbulens.

Många små propellrar ger möjlighet till betydligt mindre vingar. Konceptet har testats på en vinge monterad på en lastbil.

© NASA

Första eldrivna flygplanet ska snart testas

“Blown wing”-konceptet kan användas i kombination med motorer som använder vanligt flygbränsle men blir ännu mer relevant för framtidens eldrivna plan.

Hittills har Nasa gjort försök med en lastbilsmonterad testvinge för att undersöka luftströmmarna över den.

Det första flygplan som får “blown wing”-vingar blir experimentplanet Nasa X-57 Maxwell, som testas i år.