Var finns ett SMS när mobiltelefonen är avstängd?

När man skickar ett SMS till en avstängd mobiltelefon tas det emot först när telefonen slås på. Var befinner sig SMS:et i mellantiden?

Cell phone

Ett SMS skickas inte direkt till mottagaren. Från avsändarens mobiltelefon skickas meddelandet till en datorserver hos telefonbolaget. Där lagras det men i regel endast mycket kortvarigt, medan telefonbolaget spårar mottagarens mobil. Därefter skickas det från servern till mottagaren. I de allra flesta fall går SMS:et igenom vid första försöket, men har mottagaren stängt av sin mobiltelefon, görs ett nytt försök efter några minuter.

Det första SMS:et skickades 1992

Proceduren varierar hos de olika telefonbolagen, men generellt skickas ett SMS till en början vidare med några minuters mellanrum. Lyckas det fortfarande inte leverera det, försöker servern med cirka en timmes mellanrum. Har den fortfarande ingen framgång i att leverera meddelandet, sänks frekvensen, så att SMS:et till exempel endast skickas var elfte timme. Efter några dygn med misslyckade försök raderas SMS:et.

SMS står för ”short message service” och är ett system utvecklat av norska ingenjörer för cirka 20 år sedan. Det första SMS:et skickades 1992, och ingen hade då tillräckligt med fantasi för att kunna förställa sig hur populära de små textmeddelandena en dag kulle bli.

SMS har lägst prioritet, så är nätverket hårt belastat kan man emellanåt uppleva att ett SMS når fram först efter flera minuter eller till och med timmar.

Undrar du något? Skicka en fråga till Fråga oss.