Hur exakt kan man spåra en mobiltelefon?

Kan man slå fast exakt var en användare av en mobiltelefon är? Vad kan det användas till?

Satellit spårar telefonsignal
© Shutterstock

En påslagen mobiltelefon utväxlar information med mobilmaster, och när man talar i den sänder den ut speciella impulser. Genom att mäta tidsförskjutningen kan man räkna ut hur långt den är från masten med några hundra meters precision. Om man har data från flera master kan positionen fastställas på ett par meter när. Forskare vid Massachusetts Institute of Technology har nyligen visat hur effektivt man spåra. De fick tillgång till data från Österrikes största mobiltelefonföretag, som de använde för att göra en tredimensionell avbildning av mobiltrafiken under en vanlig dag i Graz, Österrikes näst största stad. Kartan, som är uppbyggd som ett slags höjdkurvor, ingick i en konstutställning, där den väckte stort uppseende. Tekniken har även praktiska användningsområden. Till exempel kan myndigheterna använda kartorna vid trafikplanering, och taxiföretag kan ha nytta av att veta var flest människor befinner sig. Kartorna är även bra när man skall utarbeta evakueringsplaner.