Shutterstock

Därför tappar din mobiltelefon ström i kylan

Kyla kan få de kemiska reaktionerna i ditt mobiltelefonbatteri att gå så långsamt att telefonen uppfattar batteriet som dött.

Ett batteri fungerar genom kemiska reaktioner som går fortare ju mer molekylerna rör sig.

Chansen för att de ska kollidera och reagera är större vid höga temperaturer, för då rör sig molekylerna snabbare. I kallt väder minskar hastigheten i de
kemiska reaktionerna i ett batteri, som därför fungerar sämre.

Kyla dämpar reaktioner i batteriet

Ett batteri fungerar genom kemiska reaktioner i vilka joner och elektroner genererar ström. I kallt väder minskar mängden reaktioner.

Vandrande elektroner genererar ström

När du slår på telefonen blir det en spänningsskillnad i batteriet. I den så kallade redoxreaktionen går litiumjoner (grå kulor) från minuspolen, anoden, till pluspolen, katoden. Elektronerna (blå kulor) vill gärna följa efter men kan inte röra sig genom vätskan, elektrolyten, i batteriets mitt. Den enda vägen till katoden går via den krets batteriet som är kopplat till, exempelvis en telefon, som därigenom får ström.

1

Kyla bromsar reaktionerna

I kallt väder minskar kylan antalet redoxreaktioner så att mindre ström går till telefonen. I vissa fall kan strömtillförseln bli så liten att telefonen registrerar batteriet som dött. Även vid uppladdning i låga temperaturer sker reaktionerna långsammare.

2
© Henrik Dalhoff

Ska batteriet hålla igång exempelvis en smartmobil kan kylan minska hastigheten i de kemiska reaktionerna så pass mycket att telefonen registrerar batteriet som dött.

Ström flyter förvisso fortfarande genom kretsarna, men molekylerna rör sig så långsamt och skapar så få reaktioner att det ser ut som om batteriet “tappar ström” i kylan.

Använd mobilen i värmen, förvara den kallt

Det betyder dock inte att du ska lägga telefonen på värmeelementet.

Om du vill att ditt batteri ska hålla så länge som möjligt, är det faktiskt en smart idé att förvara det kallt. Det sker ständigt ett antal spontana reaktioner i ett batteri – det är därför som batteriet förbrukar den uppladdade strömmen över längre tid av sig självt – men placeras det svalt, exempelvis nattetid, kommer mindre laddning att förbrukas.