Shutterstock
Bli forskare med din telefon

Bli forskare med hjälp av din telefon

Ta din telefon och sätt igång. Med ett tryck på skärmen kan du hjälpa forskare att ta fram bättre väderprognoser, kartlägga världens djurarter och bekämpa buller. Se här hur du kommer igång.

Vilken pryl kan mäta luftfuktighet, acceleration, lufttryck, räkna steg och ta bilder? Du har den förmodligen i din hand just nu.

Smartmobiler är fullproppade med mätutrustning och nu uppmanar världens ledande forskare oss att använda de många sensorerna i vetenskapens tjänst.

Läs vidare och ta reda på hur du kan komma igång med att använda några av telefonens inbyggda instrument för att leverera viktig data till forskarna

Gps-antenn

Gps-koordinater för observationer av djur, växter och svampar kan hjälpa forskare att undersöka biologisk mångfald runt om i världen.

Bilder på växter

Bilder på växter försedda med gps-koordinater kan hjälpa forskning om biologisk mångfald.

© NPS/Jessica Weinberg McClosky

Fånga livets mångfald med ett klick

Nästa gång du stöter på en färgstark växt, ett ovanligt djur eller en sällsynt svamp kan du enkelt och snabbt göra skillnad för den världsomspännande forskningen om biologisk mångfald.

Din telefon har en antenn som tar emot signaler från gps-satelliter. Baserat på satelliternas positioner och den tid det tar för signalen att färdas till telefonen beräknas dina koordinater på kartan.

När du tar en bild förses den automatiskt med dessa koordinater. Detta kan hjälpa forskare genom appen iNaturalist.

Bilder på djur eller växter med tillhörande gps-koordinater läggs till via appen i databasen Global Biodiversity Information Facility, som alla forskare kan nå gratis.

Detta gör att de kan bilda sig en överblick över var på jordklotet vissa arter trivs.

Appen iNaturalist iPhone

Via appen iNaturalist kan du skicka in bilder på djur, växter och svampar till en internationell forskningsdatabas.

© Shutterstock
 • Vad: Var lever olika arter på jorden.
 • Var: Överallt, exempelvis på altanen eller i skogen.
 • Hur: Foto, tid och plats laddas upp på iNaturalist. Läs mer och hitta appen här.

Magnetisk sensor

Mätningar av magnetism runt omkring dig kan hjälpa forskare att förstå jordens magnetfält.

Jordens magnetfält

Jordens magnetfält sträcker sig ut i rymden och skyddar bland annat jordklotet mot den ström av partiklar som solen ständigt sänder ut, den så kallade solvinden.

© Shutterstock

Mät jordens magnetfält

Din telefon innehåller en magnetometer som gör att kompassen visar dig i riktning mot jordens nordpol.

Magnetometern fungerar genom att telefonen skickar ström genom en tunn metallledare. Elektronerna i strömmen avleds sedan åt den ena eller andra sidan beroende på orienteringen och styrkan av magnetfältet runt telefonen.

På så sätt kan magnetometern mäta styrkan på det omgivande magnetfältet i tre dimensioner.

När du går en promenad med hunden eller springer en runda kan din telefon därför kontinuerligt mäta styrkan på magnetfältet. Dessa mätningar kan hjälpa forskare som vill veta mer om jordens magnetfält och bland annat utveckla mer exakt navigationsutrustning.

Du kan enkelt ladda upp data från telefonens magnetometer som forskare kan dra nytta av.

Appen CrowdMag på iPhone

Via appen CrowdMag laddar människor upp lokal data om jordens magnetfält.

© CrowdMag/NOAA
 • Vad: Mätning av magnetfält i tre dimensioner.
 • Var: Var som helst på en rutt du ofta tar.
 • Hur: Aktivera appen CrowdMag når du är ute och går eller springer. Läs mer här.

Mikrofon

Med mikrofonen i telefonen kan du hjälpa forskare att kartlägga buller och ta fram lösningar på problemet.

Telefon och oväsen
© Shutterstock

Hjälp till att hantera oljud

Buller är ett växande problem världen över – inte minst om man bor i en större stad – och det kan bland annat orsaka stress, högt blodtryck och sömnproblem.

Bullerforskare är därför intresserade av att kartlägga var oljudet är som värst och hur det kan minskas.

Din telefons mikrofon kan mäta ljudnivån runt dig via NoiseTube-appen. När man mäter buller med NoiseTube tillhandahåller man viktig data för forskarnas kartläggning av buller, framför allt i större städer.

Dessa mätningar är värdefulla data för forskarna. På så sätt kan de kartlägga skadliga bullerföroreningar och arbeta för att dessa kan undvikas, minskas eller flyttas till mindre befolkade områden.

När du laddar upp data till NoiseTube kan du lägga till detaljer för att underlätta forskarnas arbete. Du kan exempelvis markera var du tror att bullret kommer från – är det en fläkt eller ett fordon – och i vilken utsträckning du känner dig störd av bullret.

Appen NoiseTube iPhone

NoiseTube-appen mäter bullerföroreningar i din omgivning.

© www.NoiseTube.net & Shutterstock
 • Vad: Mät ljudnivån runt dig.
 • Var: Främst i större städer.
 • Hur: Spela in buller omkring dig med appen NoiseTube. Läs mer här.

Lasermätare

De senaste telefonerna har en laserenhet som kan göra detaljerade mätningar av exempelvis stränder som drar sig tillbaka.

Møns Klint

Varje år försvinner i genomsnitt mellan två och fyra centimeter av Møns Klint i Danmark.

© Shutterstock

Laser mäter kustens rörelser

De senaste smarttelefonerna kommer med en inbyggd lasersensor som heter lidar (Light detection and ranging). Den avger hundratals laserpulser i alla riktningar varje sekund och mäter sedan hur lång tid det tar för dem att återvända. Den kan alltså mäta avståndet till alla objekt runt omkring dig och rita en 3D-karta över omgivningen.

Forskare använder nu funktionen för att mäta hur och hur snabbt exponerade kuststräckor med klippor eroderar och förskjuts.

Geografer vid Köpenhamns universitet, som forskar om erosion, kommer i fortsättningen att efterfråga att lokala invånare i kustområden skickar in data som visar hur snabbt kusten förändras och hur snabbt klipporna rör sig inåt land.

Bönder som har åkrar bakom klipporna, exempelvis, vill gärna veta hur snabbt havet äter sig in i klipporna och därmed deras mark.

Laserteknologien lidar

Lasertekniken Lidar (Light detection and ranging), som finns i de senaste smartmobilerna, kan skapa 3D-kartor över landskap.

© www.hydro-international.com & Shutterstock
 • Vad: 3D-skanning av klippväggar med hjälp av laser.
 • Var: Klippor vid kuster i exempelvis Danmark.
 • Hur: Forskare vid Köpenhamns universitet ska utveckla en app för intresserade användare.

Tryckmätare

Din telefon kan mäta lufttrycket och på så sätt hjälpa meteorologer att förutsäga vädret.

Luftfoto tryck
© Shutterstock

Din telefon kan skapa bättre väderprognoser

Många smartmobiler har en så kallad barometer som mäter trycket i luften.

Barometern består av ett membran som rör sig beroende på lufttrycket och trycker på en så kallad piezoelektrisk sensor som omvandlar rörelsen till en elektrisk signal.

Tryckskillnader i atmosfären är avgörande för hur vädret utvecklas. Därför kan tryckmätningar försedda med gps-koordinater användas av forskare för att skapa mer exakta lokala väderprognoser.

Så här fungerar din telefons barometer

Tryckmätare grafik
© Shutterstock & BiM

1: Kristaller är neutrala

Barometern i en smartmobil innehåller kristaller som består av molekyler som är elektriskt positiva i ena änden och elektriskt negativa i den andra, men orienterar sig i olika riktningar så att de tillsammans har en neutral yta.

Tryckmätare grafik
© Shutterstock & BiM

2: Tryck pressar på molekyler

Luftens omgivande tryck böjer ett elastiskt membran, som trycker på kristallerna, vilket får dem att börjar orientera sig i samma riktning och skapa en positiv och en negativ ände. Detta leder till en spänningsskillnad mellan de två sidorna.

Tryckmätare grafik
© Shutterstock & BiM

3: Spänningen stiger

Ju högre tryck, desto mer pekar molekylerna åt samma håll, vilket gör att spänningsskillnaden ökar. På så sätt omvandlas trycket från luften så småningom till en spänning som kan mätas i en elektrisk krets.

Portalen PressureNet samlar in tryckavläsningar gjorda med privatpersoners telefoner och använder dessa data för att utveckla mer exakta väderprognoser.

Tidigare kunde forskarna enbart använda mätningar av lufttryck från stationära och dyra väderstationer, men nu kan de få många fler mätningar via privatpersoners mobiltelefoner – även långt från väderstationerna.

Tryckmätning med portalen PressureNet

Lufttrycksmätningar samlas in via PressureNet-portalen och hjälper forskare med mer exakta väderprognoser.

© www.iphonetricks.org
 • Vad: Tryckmätningar loggas med tid och plats.
 • Var: Överallt, men utomhus.
 • Hur: Mätningar av lufttryck samlas in på PressureNet. Läs mer här.