Shutterstock

Varför blir papper brunt?

När jag tar fram en gammal tidningshög, så är pappret inte längre vitt, utan brunt eller gulaktigt. Varför?

Vitt papper blir helt enkelt gult eller brunt till följd av att ämnet lignin i pappret ändrar kemisk sammansättning med tiden.

Papper framställs av trä och består huvudsakligen av cellulosa, men även det liknande hemicellulosa samt bindämnet lignin.

Papperstillverkarna eftersträvar att minimera mängden hemicellulosa och lignin. Riktigt fint papper innehåller i stort sett bara cellulosa, medan billigt papper, som exempelvis tidningspapper, innehåller stora mängder lignin.

Luft får pappret att gulna

Lignin är en polymer – en lång, sammanhängande kedja av molekylelement.

I ligninets fall är elementen alkoholer – kemiska föreningar som har en så kallad hydroxigrupp, bestående av syre och väte.

När ligninpolymeren utsätts för luft förlorar den elektroner, vilket gör den mindre stabil. Därför börjar ligninet absorbera mer ljus, varpå molekylens brunaktiga färg framträder tydligare och präglar pappret.

Lignin är trädets betong

De stora ligninmolekylerna fungerar stödjande och gör det möjligt för träd att växa sig höga. Utan lignin skulle världens högsta träd knappast bli högre än två meter innan de bröts av.

Det är den högre ligninhalten som gör papp till ett styvare material än papper och som ligger bakom dess bruna färg.