Varför är guld så dyrt?

”Är det bara för att guld glittrar som det är så dyrt, eller kan det användas till något praktiskt”

Kista fylld med guld
© Shutterstock

Guld har en varm, gul och särledes hållbar glans och är lätt att bearbeta till bland annat smycken. Det är utan tvekan några av anledningarna till att människor för 6000 år sedan började samla och bearbeta metallen. Idag råder det fortfarande stor efterfrågan på guld, och då det samtidigt är sällsynt, blir priset naturligtvis högt. Världens produktion av guld under ett helt år skulle kunna fylla ett stort vardagsrum, och samlade man allt guld som man genom tiderna har utvunnit, skulle det rymmas i en kub med en sida på 25 meter. Sydafrika är idag det land som producerar mest guld. Ett av skälen till den stora efterfrågan är att guld kan användas till en rad tekniska ändamål. Det är en utmärkt elektrisk ledare, och då dess ytskikt inte korroderar, används det bland annat till elektroniska kretsar i datorer. Guldets goda värmeledande förmåga gör att det även används i till exempel värmesköldar på rymdfärjor. Även i mediciner används olika guldföreningar. Guldkurer var tidigare en vanlig behandling vid ledvärk, och även tandläkare använder en hel del guld. De första guldmynten tillverkades i Lydien – dagens Turkiet – för cirka 2600 år sedan, och man kan påstå att idén slog rot, för sedan dess har guld spelat en stor roll i världens ekonomi. Att äga guld har alltid förknippats med makt och rikedom, precis som jakten på guld varit anledningen till att starta åtskilliga krig.