Varar diamanter för evigt?

Diamanter är väldigt hållbara, men är det sant att de varar för evigt?

Diamond under uv light

Diamant är ett av universums absolut hårdaste material. Det är dock inte detsamma som att diamanter inte kan förstöras. Diamanter kan brinna, vilket den franske kemisten Antoine Lavoisier upptäckte 1772. Hans försök visade att diamanter blir till koldioxid vid förbränning, precis som träkol. Utifrån detta drog Lavoisier slutsatsen att diamant är en kristallinisk form av kol.

Det krävs mycket höga temperaturer för att få diamanter att brinna. Värmen kan till exempel komma från en kraftig laser, som kan användas för att borra hål i diamanter och för att avlägsna orenheter, men även vid rumstemperatur och normalt tryck kommer diamanter sakta men säkert att försvinna. Kol i form av grafit är nämligen stabilare, och förr eller senare kommer diamanter därför att bli till grafit. Det går dock extremt långsamt.

Det bästa sättet att ta hand om sina diamanter är att skydda dem mot solljus. I april 2011 kom australiska forskare nämligen fram till att diamanter förgasas fortare i ljus, men även i kraftigt solljus tar det cirka 10 miljarder år innan man kan ana en förändring, och vid den tidpunkten existerar inte längre vår planet.