Hur fungerar plastiskt sprängämne?

Plastiskt sprängämne exploderar med våldsam kraft. Men hur får man det egentligen att detonera?

Plastic explosive 16/2014

Plastiskt sprängämne detonerar i etapper

Plastiskt sprängämne framställs genom att blanda ett explosivt, instabilt material med ett vaxartat bindningsmedel. Det påminner om kitt och får materialet att hänga ihop samt gör blandningen mer stabil.

Sprängämnet antänds därefter med hjälp av en detonator – antingen via en radiosignal, en ledning eller en gnista från en stubin.

1: En primär laddning som innehåller ett fast sprängämne, exempelvis pentrit, antänds med hjälp av en elektrisk gnista.

2: Explosionen förbränns snabbt genom ett acceleratorrör och antänder en andra sats med pentrit.

3: Den sekundära laddningen antänder det plastiska sprängämnet som exploderar med våldsam kraft.