Shutterstock

Hur kunde is skära hål i Titanic?

Stål är ju hårdare än is, så hur kunde ett isberg skära upp sidan på Titanic?

Titanic sjönk på sin jungfrufärd 1912, bara ett par timmar efter att ha kolliderat med ett isberg. Fartyget träffade isberget så att det strök längs fartygets ena sida och slet upp en lång reva några meter under vattenlinjen. Att isen kunde riva upp stålet beror på en kombination av olyckliga omständigheter. För det första var det stål som användes till skrovet på Titanic av mycket dålig kvalitet. Det innehöll mycket svavel. Den dåliga kvaliteten bekräftades då man 1985 fann vraket av fartyget och senare började hämta upp vrakdelar. För det andra var havsvattnet mycket kallt, omkring minus 0,5 grader Celsius, och det bidrog till att göra stålet skört. Normalt deformeras stål när det utsätts för en belastning, men här sprack det. För det tredje var fartyget nitat och träffade isberget med en sådan kraft att en hel del nitar knäcktes eller helt enkelt poppade ut ur sina hål. Det fick flera av fartygets nitfogar att spricka upp.