Hur kan man slipa diamanter?

Diamant är det hårdaste av alla kända ämnen och används för att slipa andra saker. Hur slipar man då en diamant?

Rå oslipad diamant på sten
© Shutterstock

Eftersom diamanter är så hårda kan de endast slipas av sig själva. I praktiken används diamantdamm blandat med olivolja. Blandningen placeras på en platta som roterar med cirka 2800 varv i minuten. Att man överhuvudtaget kan slipa en diamant beror på att mineralets hårdhet är skiftande och beroende av riktning. Diamant är ett kristallint material, och under slipningen utnyttjar man de naturliga klyvningsytor som finns i materialet. Hårdheten är störst parallellt med de så kallade oktaederytorna, det vill säga de kristallformer som har åtta sidoytor, medan den är minst parallell med kubytorna. I det diamantpulver som man använder för att slipa med kommer det alltid att finns vissa korn som är hårdare än den diamant som bearbetas, och därför kan man slipa den. Den skiftande hårdheten är också orsaken till att man kan krossa diamanter till pulver. Om en diamant utsätts för tryck i en väldigt specifik vinkel är den nämligen överraskande instabil. En stor del av de diamanter som används industriellt har framställts syntetiskt. Annars använder man inom industrin orena eller missfärgade diamanter till att slipa, skära eller polera med. Mindre än en tredjedel av alla diamanter är för övrigt av så hög kvalitet att de används i smycken. Diamanter är egentligen rent kol som har utsatts för extrema tryck- och temperaturförhållanden djupt nere i marken.