Hur fungerar ett suddgummi?

Eraser Text

När du skriver med blyertspenna på en bit papper, bryts små flagor av från stiftets grafit och lägger sig på papperets ojämna yta. Radergummit är tillverkat av ett lätt klistrigt material, som grafiten har lättare att fästa på än på papperet. När du gnider radergummit över papperet, kommer grafiten – och därmed skriften – alltså att lossna från papperet och i stället fastna på radergummit.

De flesta radergummin består av gummi, som har mjukgjorts med vegetabilisk olja eller liknande. Ju mjukare suddgummit är, desto skonsammare är det för papperet, medan hårda radergummin ofta förstör papperets yta i samband med att man suddar. Som regel slits radergummit, så att den del som har sugit till sig grafiten gnids av och lägger sig som smulor på papperet.