Shutterstock

Hur böjer man trä utan att knäcka det?

Hur skapar man egentligen möbler i formböjt trä?

Det finns tre olika tekniker för att böja trä. Samtliga använder värme för att övervinna träets naturliga styvhet. De bärande cellerna i en bit trä är konstruerade på ett sätt som påminner om armerad betong. Cellulosafibrer fungerar som armeringsjärn som ger styrka åt träet. Runt dem sitter ett lager av ”cement”, bestående av materialet lignin, som är synnerligen effektivt när det gäller att stå emot press. När man skall böja trä, använder man värme för att mjukgöra träet. När temperaturen sjunker igen, stelnar träet i den nya formen. Denna metod ligger bakom två av de tre teknikerna.

Vid så kallad formpressning använder man stark värme och högt tryck för att böja träet. Denna teknik kan böja tunna plattor åt flera håll på samma gång. En annan teknik, basning, utnyttjar ånga för att böja träet. En tredje teknik – stukning – gör det möjligt att bevara träet mjukt vid låga temperaturer, så länge det är fuktigt. Träet värms upp innan det pressas ihop fem procent i längdriktningen. Behandlingen får de mjuka cellerna att vikas ihop som ett dragspel. Så länge de är fuktiga kan man böja de hoptryckta cellerna.

LÄS OCKSÅ: Bygg en amerikansk Adirondack-stol.