Shutterstock
Flygplan, hus, buller

Grafen ska minska buller från flygplan

Ett nyutvecklat, ultralätt isoleringsmaterial kan användas i flygplan och minska bullret från motorerna med upp till 80 procent.

Miljontals människor i närheten av världens flygplatser störs av flygplansbuller. Men nu har forskare från University of Bath i England uppfunnit ett nytt material för ljudisolering vilket kan minska bullret från flygplanets jetmotorer avsevärt.

Grafenoxid-polyvinylalkohol-aerogel (GPA) väger endast 2 100 gram per kubikmeter och är därmed världens lättaste ljudisoleringsmaterial.

Forskarna har mätt att materialet dämpar ljudet med 80 procent i frekvensområdet 400-2 500 Hz, och om det används inuti nacellen – det vill säga cylindern under vingen som rymmer jetmotorn – kan flygplanets buller minskas med cirka 16 dB.

Detta innebär att ljudtrycket från ett jetflygplan som passerar reduceras från cirka 105 dB till 90 dB, vilket är i nivå med bullret från en hårtork. Dessutom kommer isoleringen av en hel flygmotor bara att väga några få kilo.

Grafen, isolering, flygplan

Det nya ljudabsorberande materialet väger bara drygt två kilo per kubikmeter. Mineralull väger cirka 30 kilo per kubikmeter.

© University of Bath

Grafen togs fram första gången 2004 och kännetecknas av att det är extremt starkt och väldigt lätt. Det består av kolatomer bundna till varandra i så kallade kovalenta bindningar där atomerna delar elektroner med varandra.

I isoleringsmaterialet GPA vispas grafenoxid ihop med polyvinylalkohol – ett ämne som används för bland annat ytbehandling av papper och plast – så att det får en marängliknande struktur.

GPA är komplicerat att tillverka och därför dyrare än traditionella isoleringsmaterial som exempelvis mineralull eller glasfiber. Därför kommer det inledningsvis att riktas mot flygindustrin som inte är särskilt priskänslig så länge vikten blir låg.

Men i framtiden kan GPA mycket väl komma att användas i exempelvis bilar för att minska buller från däcken och i byggnader där ljud antingen ska hållas inne eller ute.

Forskarna bakom uppfinningen av det nya materialet hoppas att det kan finnas på marknaden inom två år.