Finns glas i naturen?

I naturen bildas glas till exempel i samband med vulkanutbrott. Det är dock inte den sorts glas vi har i fönster och dricksglas.

Volcano, oregon

De flesta förknippar troligen begreppet glas med till exempel fönster. I naturen förekommer glas dock inte som ett sådant transparent material.

När man i vetenskapliga sammanhang talar om glas, har det en bredare betydelse, då det avser varje fast material som inte har en kristallin struktur och som uppvisar en ”glasövergång”, när det värms upp. Det betyder att glaset vid uppvärmning går från ett tillstånd som ett hårt och skört material till ett segflytande, gummiaktigt tillstånd.

I naturen bildas glas ofta vid vulkanutbrott. Utgångspunkten är lava med en kemisk sammansättning som motsvarar vad som i underjorden skulle bli till granit, om den fick tid att stelna. När sådan glödhet lava slungas ut från vulkanen och kyls av, kommer den i stället för att kristalliseras till olika mineral att stelna till en homogen massa utan kristallstruktur.

Den mest spektakulära formen av vulkaniskt glas är obsidian, som uppstår när lava med en viss kemisk sammansättning snabbt kyls av. Denna bergart är ett svart eller mörkgrönt, glasliknande material. Försöker man bearbeta obsidian, spricker den slumpmässigt sönder i bitar med mycket vassa brottytor. Materialet uppför sig därmed som flinta och har också av stenåldersmänniskor använts till framställning av knivar och pilspetsar.