Finns det något hårdare än diamant?

Diamant är det hårdaste ämne som förekommer i naturen, men det är inte längre det hårdaste material som finns. Ämnens hårdhet mäts ofta i Mohs hårdhetsskala, som är baserad på tio naturligt förkommande mineraler. Här definieras mineralet talk till att ha värdet 1 och diamant värdet 10. Alla andra material placeras på skalan i förhållande till sin förmåga att repa varandras yta: ett material med hårdhet 7 kan till exempel göra repor i alla material med hårdhet 1 till 6. I dag kan man tillverka några få material som är hårdare än diamant.

Diamant på svart läder
© Shutterstock

Diamant är det hårdaste ämne som förekommer i naturen, men det är inte längre det hårdaste material som finns. Ämnens hårdhet mäts ofta i Mohs hårdhetsskala, som är baserad på tio naturligt förkommande mineraler. Här definieras mineralet talk till att ha värdet 1 och diamant värdet 10. Alla andra material placeras på skalan i förhållande till sin förmåga att repa varandras yta: ett material med hårdhet 7 kan till exempel göra repor i alla material med hårdhet 1 till 6. I dag kan man tillverka några få material som är hårdare än diamant. Det hårdaste ämnet är baserat på kol-60-molekyler, som tyska forskare 2005 pressade ihop under våldsamt tryck och värmde upp till 2200 grader. Därmed skapade de ett ämne vid namn ACNR (Aggregated Carbon NanoRods), som är elva procent svårare att pressa ihop än diamant. Det finns emellertid andra material som också är hårdare än diamant, men som inte är baserade på kol. Ett exempel på detta är ämnet rheniumdiborid, som tillverkades för första gången 2007 av forskare i Kalifornien och som man har visat kan åstadkomma repor i ytan av en diamant. Ämnet är emellertid inte lika hårt som ACNR.